I samband med dagens budgetmöte lade undertecknad följande yrkande som i mycket handlar om äldreomsorgen:

” att Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att mildra beslutspraxisen i samband med biståndsbedömning och väga in tex psykisk ohälsa och ensamhet som möjligt att bedöma i en biståndsansökan. Avstämning skall ske senast till den 28 februari 2021.”

Fick stöd av Socialdemokraterna, Westbopartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i sakfrågan, något som jag tackar för. Tyvärr lade Sverigedemokraterna ned sina sju röster vilket gjorde att yrkandet förlorade med röstsiffrorna 21-20.

Varför skall äldre människor som byggt upp landet ha strängare biståndsbedömningar än som var fallet innan? Jag bara undrar.

Erik Anderson fullmäktigeledamot Kommunistiska Partiet