Kommunals måste öka trycket för att vinna strejken

Efter tre veckor av tidsbegränsade strejker har kommunal tagit ut 47 000 medlemmar. Som fackförbund befinner sig Kommunal i en speciell situation. Medlemmarna arbetar som regel i icke vinstgivande offentlig verksamhet, dessutom i verksamheter som kräver hänsyn till tredje part, till barn, sjuka och gamla. Detta gör att strejken är och måste vara politisk till sin huvudsakliga karaktär. Den måste rikta sin udd mot den politik som stryper utrymmet för det offentliga och kommunerna och därmed utrymmet för kommunalarnas löner. Redan detta gör Kommunals ledning till halvhjärtade strejkgeneraler.

Men Kommunal saknar inte möjligheter att göra konflikten kännbar. Så organiserar Kommunal stora grupper inom kollektivtrafiken. De omfattas visserligen inte av det nu uppsagda avtalet , men liksom Elektrikerförbundet varslat om sympatistrejk för 5 000 medlemmar i kommunsektorn, så kan Kommunals ledning, om viljan finns, varsla om sympatistrejk inom kollektivtrafiken.

Ett stopp för all kollektivtrafik i Stockholm, Göteborg och Malmö och andra större städer skulle ge de kännbara effekter som en seger kräver. En strejk i kollektivtrafiken skulle ge produktionsstörningar och profitförluster för ägarna av de storföretag som politiskt drivit fram 90-talets EU-anpassade nedskärningspolitik gentemot kommunerna. En sådan situation skulle riva ner Göran Persson från hans överlägsna piedestal och tvinga Kommunals motpart att åtminstone förhandla seriöst.

En strejk utan kännbara effekter kan inte vinnas. Därför måste Kommunals medlemmar nu kräva att förbundsledningen slår till hårt och omfattande.

Givetvis drabbas också vanliga människor av en strejk inom till exempel kollektivtrafiken. Men solidariteten med Kommunals lågavlönade medlemmar är så grundmurad att ytterst få arbetare skulle klaga. Tiden håller på att rinna ut. Om Ylva Thörn & Co tillåts fullfölja sin strejktaktik är faran för nederlag och ett halvhjärtat kompromissförslag dessvärre överhängande. Bara ett upptrappat tryck underifrån kan föra Kommunals strejk till seger.

21 Maj 2003
Erik Anderson, fullmäktigeledamot för kpmlr, Gislaved

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: