Israels massaker på invånarna i byn Qana förra veckan är ytterligare ett brott i raden från Israel.


Ett sextiotal mördade, därav 37 barn, blev offer för en feg attack mitt i natten. Fyravåningshuset pulveriserades, medan de drabbade låg och sov.

När aggressionsmakten inte kommer åt de libanesiska frihetskämparna, ger man sig i nattens mörker på kvinnor och barn. Allt med syfte att driva bort civilbefolkningen från södra Libanon.

Ytterst ansvarigt för massmorden i Qana är USA. Kvinnorna och barnen mördades av USA. Ingen vettig människa kan inbilla sig att Israel agerar på egen hand. Det genomför sitt aggressionskrig med amerikanska pengar, med amerikanska bomber och amerikanska flygplan.

Den 17-18 juni träffade den förre israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu och Likudmedlemmen i det israeliska parlamentet Natan Sharansky den amerikanske vicepresidenten Dick Cheney i Beaver Creek i Colorado där de fick fullt amerikanskt stöd för att attackera Gaza och Libanon. Denna order följdes upp på ett antal möten där Israel fick Bushs stöd för att riva upp allt vad tidigare avtal heter.

Den libanesiska premiärministern Fouad Siniora kallade bombningen i Qana för ”ett fruktansvärt brott” utfört av ”israeliska krigsförbrytare.” Han talade för ovanlighetens skull på engelska, så att alla skulle förstå att han riktade sig till Bush-administrationen. Siniora ställde sedan in ett planerat besök av Condoleezza Rice. Han sade att han inte kommer att samtala med henne förrän en vapenvila har trätt i kraft.

För folken runtom i världen är bomberna i Qana en symbol för den amerikanska imperialismens brutalitet. Den folkliga vreden tvingade fram utfästelser om ett 48 timmars uppehåll i flygbombningarna, men inte något stopp för artilleri- och granatbeskjutning. Trots dessa utfästelser fortsatte bomberna att falla som ett öppet hån mot världsopinionen.

Långt ifrån att vara någon enstaka incident var Qana massakern ett avsiktligt massmord. Det bekräftar att målet för den amerikansk-israeliska aggressionen inte endast är Hizbollah, utan hela det libanesiska folket.

Planerna för kriget har arbetats fram tidigare av Bushregeringen. Syftet är att förstöra så mycket infrastruktur som möjligt och att orsaka maximal förstörelse i södra Libanon. Det är med USA:s stöd som Israel syftar att fördriva civilbefolkningen från södra Libanon och att göra hela området obeboeligt. Det är denna agenda som ligger bakom den fascistiska retorik som talar i termer som ”bestående fred”.

Med begreppet ” bestående fred” menas ett etniskt rensat södra Libanon och en marionettregering i Beirut, styrd från Washington och Tel Aviv. För den kriminella USA-imperialismen stannar målet inte vid det geografiskt lilla Libanon, utan målet är att göra hela det oljerika Mellanöstern till ett protektorat styrt från USA.

Därför vill USA ha kontroll över länder som Syrien och Iran. Av den orsaken beordrar USA Israel att försöka dra in Syrien i kriget. Därför bombar Israel de libanesiska gränsövergångarna till Syrien. Det är därför som Condoleezza Rice i Jerusalem avvisade alla vädjanden från den libanesiska regeringen om eldupphör i samma stund som de mördade barnen drogs fram ur ruinerna i Qana.

Samtidigt sade en medlem i det israeliska säkerhetskabinettet: ”Vi skall riva alla byar i södra Libanon ifall det behövs. Den israeliska armén är långt ifrån någon seger, så vi måste ändra spelreglerna.” Med andra ord skall folket i södra Libanon straffas för att de stödjer Hizbollah.

Trots all teknologisk överlägsenhet har de israeliska angriparna mött hårt motstånd, ett motstånd som stöds av den överväldigande majoriteten libaneser, trots tidigare inrikespolitiska spänningar i det libanesiska samhället.

Huvudansvaret för förra veckans massaker ligger på den amerikanska imperialismen. Alla de som är inblandade i detta kriminella krig måste ställas inför rätta, ansvariga för krigsförbrytelser.

Samtidigt som världens folk demonstrerar mot Israel och ihjälbombade barn dras fram ur ruinerna, tas en israelisk idrottstrupp emot i friidrotts-EM. Trots att Israel inte är ett europeiskt land så deltar kolonialstaten i det europeiska idrottsutbytet. Ett skamligt faktum, som hela idrottssverige bör protestera emot. Därför uppmanar vi alla att sluta upp i protesterna mot det israeliska deltagandet i EM.

• Inga ockupanter i friidrotts-EM!
• Stoppa allt idrottsligt utbyte med Israel!


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: