I en artikel om Vänsterpartiets lokala valdeltagande i Gislaveds kommun, publicerad i ortstidningen VN den 26 augusti hävdar Kjell Davidsson (v) följande : ”Han beklagar att majoriteten för något år sedan avvecklade ett antal fritidsgårdar, och menar att det nu är dags att ta ungdomens krav på allvar.” Det är vackra ord, men Davidsson tiger i intervjun som sju dövstums institut att det var han själv i egen hög person som röstade för nedläggningen av två av tre fritidsgårdar i Gislaveds tätort.

Jag anser inte det är politiskt hederligt att i intervjun låta det framstå för de kommunala väljarna att vänsterpartiet var emot nedläggningen när man i själva verket röstade för beslutet. För den som tvivlar på mina uppgifter är det bara att läsa omröstningsbilagan från fullmäktigesammanträdet den 18 november 2004. Sakligt förhåller det sig så att det var 40 ledamöter som röstade för nedläggning av fritidsgårdarna på Trasten respektive Nya Henja. Bland dessa 40 ingick Davidsson och Vänsterpartiet tillsammans med bla moderater och socialdemokrater. Nio ledamöter röstade emot beslutet. Förutom Kommunistiska Partiet med tre ledamöter, var det Kristdemokraterna med fem fullmäktigerepresentanter samt en enskild folkpartistisk ledamot som motsatte sig beslutet. Det innebär att det vänsterpartiets representant i denna fråga hamnade till höger om kristdemokraterna och en enskild folkpartist. Davidssons handlande är helt i linje med Vänsterpartiets politik, mycket vänstersnack men högerpolitik i handling. I den allmänna opinionens medvetande, däremot, finns ett starkt stöd för att satsa på fritidsgårdar, inte lägga ned dem, vilket även socialdemokraternas egen enkätundersökning medger. ”Enkäten visar också på behov av fler fritidsgårdar, vilket manar partiet till eftertanke mot bakgrund av att de lade ner flera gårdar så sent som för ett par år sedan.” (VN 3 juli 2006.) I samband med beslutet om fritidsgårdarna lovades en massa pengar med hänvisning till statliga integrationspengar. Pengar som fortfarande lyser med sin frånvaro.


Erik Anderson, kommunfullmäktige, Kommunistiska Partiet
Apelgatan 4, 332 33 Gislaved
Tel. 0371 80028 eller 0371 13697


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: