Replik till Davidsson (v) i VN 9/9


I sitt svar till mig angående att Vänsterpartiet röstade för att lägga ner två av tre fritidsgårdar i Gislaveds tätort medger Kjell Davidsson (v) att han inför väljarna for med osanning då han i sin val presentation i Värnamo Nyheter hävdade att han var emot nedläggningen av fritidsgårdarna när han enligt omröstningsprotokollen i själva verket röstade för nedläggning tillsammans med moderater och socialdemokrater. Nu svänger Davidsson en gång till, han medger att han ljugit för väljarna, (läs Davidssons replik i VN 9 sept) men i motsats till sin valpresentation i Värnamonyheter försvarar han det beslut han i valpresentationen förnekade att han tagit! Därmed har Davidsson (v) ändrat ståndpunkt tre gånger i samma fråga inom loppet av två veckor. Som svar på den allmänna opinionens kritik mot nedläggningar mot fritidsgårdarna låter han som vilken moderat som helst. Han lastar allt ansvar på föräldrarna och därmed attackerar allt vad fritidsgårdsverksamhet heter.

Visst finns ett stort föräldraansvar, men samhället kan hjälpa till med bl a väl fungerande fritidsgårdar. Han försvarar sitt stöd för nedläggningen av Idyllen på Henjaområdet med att det var skadegörelse på området, en skadegörelse som efter nedläggningen inte avtagit. Ifall det är problem på ett område med bråk och skadegörelse, lägger man väl inte ned en fritidsgård som svar? Hade Davidssons filosofi fått råda hade inte en endaste fritidsgård varit kvar i landet. Davidsson har anammat rena nyliberalismen. Mig veterligen är ett av fritidsgårdarnas många syften att just försöka styra bort ett destruktivt agerande hos en del ungdomar. Visst har Z fått lite mer resurser men detta kompenserar inte den förlust som nedläggningen av de två andra fritidsgårdarna medfört. En del ungdomar tycker det är för långt från Henja upp till Z som ligger i andra ändan av samhället. I sitt försvar för nedläggningen av fritidsgårdarna säger Davidsson (v) att fritidsgårdar skall vara skilda från skolverksamheten, ett påstående som man kan instämma i, men varför försvarar han då att allt koncentreras till fritidsgården Z som ligger vägg i vägg med skolan? Sedan är det märkligt att läsa när Davidsson åtta dagar innan valet slänger fram en vision om ett allaktivitetshus. Någon motion eller yrkande i frågan har jag inte sett från Davidsson i denna fråga, eller är allt bara ett röstfiskeriknep åtta dagar innan valet?

Erik Anderson (k) fullmäktige i Gislaved
0371/ 80028 Apelgatan 4 33233 Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: