Sverige sa nej till EMU


   Segern för nej-sidan var en brakseger för arbetare och vanligt folk. Nej-sidan vann över ett samlat politiskt och ekonomisk etablissemang. Med nejet behåller vi beslutanderätten över ekonomin här i Sverige och därmed möjligheten att föra en annan politik än den som dikteras från Bryssel och Frankfurt.  Tyvärr måste segern bevakas. Förlorarna tänker inte göra det. Tvärtom kräver direktörerna i svenskt Näringsliv nu kompensation för att folket hade fräckheten att gå emot deras vilja i ett allmänt val. Det är makalöst. Samma direktörer som försökte
köpa ett ja genom att satsa över 300 miljoner kronor på ja-kampanjen vill nu ha betalt för att de åkte på ett valnederlag. Tyvärr verkar Göran Persson att gå dem till viljes. I veckans regeringsförklaring bejakade han och regeringen storföretagens kompensationskrav. Bland annat skall en sänkning av bolagsskatten diskuteras. Vet då att Sverige idag har bland de lägsta bolagsskatterna i hela EU.

Folket har sagt nej till euron. Detta nej gäller i tio år. Men valet gav ytterligare två besked. För det första har folket sagt nej till att överföra mer makt till EU. Det innebär att regering och riksdag måste säga nej till den nya grundlag för EU som nu diskuteras och som innebär en massiv maktöverföring till eliterna i Bryssel och Frankfurt. I grundlagsfrågor har Sverige veto. I respekt för
folkomröstningens resultat bör alltså Göran Person lägga veto mot den nya grundlagen. Gör han inte det bör frågan om den nya grundlagen underställas en folkomröstning för beslut. För det andra har svenska folket sagt nej till den EMU-politik som redan idag tar sig uttryck i ständiga nedskärningar och försämringar av skola, vård och omsorg, i privatiseringar av det offentliga och avregleringspolitik.

Detta innebär att regeringen och stödpartierna måste lägga om inriktningen på den ekonomiska politiken. De måste avlägsna tvångströjan från offentlig sektor och istället satsa på välfärden. Det finns uppenbart pengar. Hur kan regeringen annars annonsera skattesänkningar för storföretagen och de rika?

Alltså inlägg veto mot EU:s nya grundlag eller utlys en folkomröstning och satsa på välfärden.


2003-09-23
Erik Anderson kpmlr, Gislaved
Apelgatan 4
33233 GISLAVED
Tel 0371 80028

Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: