Kollektivavtalsmotion avslagen i Gislaved.

Kommunistiska partiets motion om kollektivavtalsregler avslogs av Gislaveds kommunfullmäktige med röstsiffrorna 26- 21 i första omgången och med röstsiffrorna 24- 20 i en andra omgång.

Trots att även de öppna borgarna i fastighetsnämnden i maj 2005 gick med på att anta ett regelverk som kräver kollektivavtal eller kollektivavtals – liknande villkor när fastighetsnämnden skall göra upphandlingar så valde borgarna, sverigedemokraterna och miljöpartiet att rösta ned Erik Andersons återremiss yrkande som lades i första hand. Åter remmiss yrkandet gick ut på att arbeta fram tillämpningsregler i motionens anda vad gäller ensamföretagare och familjeföretag. Med sig i återremiss yrkandet fick kommunistiska partiet (två ledamöter), socialdemokraterna (17 ledamöter), vänsterpartiet (En ledamot) samt den centerpartistiske ordföranden i socialnämnden Bengt Pettersson. En socialdemokrat och en folkpartist var frånvarande vid omröstningarna. I den andra omröstningen som gällde själva motionen där ett rakt krav på kollektivavtal i samband med kommunala upphandlingar framfördes, avstod den enskilde centerpartisten att delta i omröstningen, men samtidigt hade de två Sverigedemokraterna under debatten fått kalla fötter att helt och hållet liera sig med borgarna så dessa avstod i sin tur att rösta i andra omgången, den som handlade om själva motionen. Men några kalla fötter hade inte miljöpartiet utan dess ledamot röstade konsekvent med borgarna i båda röstningsomgångarna och placerade sig i praktiken till höger om Sverigedemokraterna, även om dess talesman Robert Erlandsson sade att motionen nog är bra men att ”Erik Anderson är för tidigt ute och att det kan bli krångligt för kommunen”. Ett påstående som fick Anderson att fråga var det administrativa kaoset finns i de kommuner som antagit liknande skrivelser.

Efter Erik Andersons inlägg sade det moderata kommunalrådet Niclas Palmgren att ”Jag hyser stor respekt för Erik Andersons välunderbyggda kunskaper på området, men kommunen kan inte sätta sig upp mot svenskt rättsväsende, med det vill ju ni revolutionärer alltid göra”. Palmgren hänvisade till några länsrättsdomar som upphävt de aktuella kommunernas beslut och kallade detta för allmän rättspraxis.
Erik Anderson konstaterade att ett antal kommuner skrivit in liknande regelverk som motionen åsyftade på utan att det uppstått några juridiska problem. De domar som yttrats i frågan har endast lokal giltighet, länsrätten är lägsta instans i de svenska förvaltningsdomstolarna och kan inte utgöra något prejudikat. Frågan har inte behandlats i regeringsrätten, hävdade Anderson som dessutom konstaterade att etablissemanget överlåtit den politiska frågan om kollektivavtalsregler i samband med kommunal upphandling till borgerliga jurister på länsrättsnivå.

Det moderata kommunalrådet var den enda om gick upp från den borgerliga sidan och yttrade sig, ingen av hans övriga partivänner sade ett ljud, lika tyst var det från övriga allianspartier, som valde att tiga i debatten. Socialdemokraterna, tidigare efterfrågat om några detaljer i kommunisternas motion för klargörande, yrkade bifall på motionen genom oppositionsrådet Marie Johansson som har ett förflutet som ombudsman i Industrifacket samt genom Tommy Stensson som är aktiv i IF Metall. En tredje socialdemokrat som förberett ett inlägg gick inte upp eftersom denne menade att ”Erik Anderson sagt allt så jag behövde inte gå upp”. Det moderata kommunalrådet kritiserade å sin sida socialdemokraterna för att ha fördröjt motionen i två och ett halvt år.

I kommunistiska partiets skriftliga reservation påpekades det borgerliga hyckleriet i talet om att ”älska kollektivavtal” men när det kommer till kritan så är men emot ett kommunalt agerande i frågan, samtidigt som inkonsekvensen i att bifalla texter på fastighetsnämndens möte som kräver kollektivavtal eller kollektivavtals- liknande villkor samtidigt som man avslår motionen. Enligt uppgift lutar socialdemokraterna eventuellt att lägga en ny motion i frågan.


Proletären Gislaved.


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: