Politisk insyn krävs i räddningstjänsten
 
   Planerna på ett räddningstjänstförbund måste förkastas. Ånyo vill högermannen Bengt Anders Johansson dra undan de allmänna fullmäktigeförsamlingarna ansvar hur kommual verksamhet sköts eller inte sköts. En räddningtjänstdirektion utan politisk kontroll är ingen väg att gå. Det är att lyfta bort kommunal veksamhet från offentlig påverkan där politiskt ansvar kan utkrävas.Denna direktion föreslås ha en suverän beslutanderätt i budgetfrågor utan att de lokala fullmäktigeförsamlingarna har något att säga till om.  Det hela är en högertanke att lyfta bort budgetansvar från allmän insyn till en ledningsgrupp där denna allmänna insyn inte finns.
   Givetvis är det viktigt att räddningtjänsterna samarbetar för allmänhetes bästa och samarbete finns ju idag. Men med tanke på de tre räddningtjänsternas lite olika ledningstruktur och typ av personalbemanning så är dagens situation att föredra än en konstlad sammanslagnig av tre brandkårer vilka är uppbyggda på olika sätt.
 

Erik Anderson KPMLr Gislaved Ledamot i kommunstyrelsen.

Apelgatan 4
33233 GISLAVED
037180028