Insändare Värnamo Nyheter,  25/4 - 01

Gislaveds kommunalråd vill ansluta Odengatan till Rv27!

   Menar verkligen kommunalråden i Gislaveds kommun att Odengatan skall utgöra anslutningsväg till den planerade Rv 27 norr om Gislaved? Så har kommunstyrelsens arbetsutskott i alla fall beslutat. Det är ett vansinnigt förslag med tanke på att över 500 hushåll finns i området.

   Det förslag som Bengt Anders Johansson(m) och Agne Sahlin (s) står bakom innebär att all tung lastbilstrafik från rv 27 till östra industriområdet, till Continental Däck, och till åkeriet på Baldersvägen kommer att gå rakt igenom ett mycket tätbefolkat och barnrikt område. När frågan var uppe i kommunstyrelsen om rv27 den 10/10 förra året fanns i vägverkets förslag inritat att Odengatan skulle utgöra anslutningsväg till 27:an. Detta vände jag mig emot på nämnda möte. Anslutnings-vägar är en kommunal fråga som Vägverket inte har så mycket att säga till om , utom vid själva anslutningspunkterna. Det är kommunen som bestämmer. Flera alternativ till Odengatan finns, så även i Vägverkets nuvarande förslag. I ett avförslagen leds trafiken ut via Borrgatan för att sedan böjas av upp på RV 27:an. (Men detta förslag är inte bra då trafiken kommer alltför nära bostadsbebyggelsen.) 

   Lastbilstrafiken kan även ledas öster om Odengatan i höjd med infarten till Mossarpstippen, alternativt i höjd med Brandstationen. Alternativa infartsvägar fanns redan med i "Förslag till fördjupad Översiktsplan för Gislaved - Anderstorp" (14 april 1994, sid 6). Det är inte alls ödesbestämt att Odengatans norra del skall vara anslutningsled till till RV 27. Endast en kraftfull opinion från folket nere runt Odengatan kan få kommunalråden att ändra sina planer. Låt inte ett dåligt beslut förstöra för årtioenden framåt.

Erik Anderson - kommunstyrelseledamot för KPMLr Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 

Din e-post: