Bejaka vintern!

I våra trakter kan våra vintrar vara alltifrån gröna med dis, dimma och plusgrader till lite mer av norrlandsvintrar med låga temperaturer och stora snö- mängder. Som denna vinter.
I samband med olika internationella träffar, seminarier och konferenser där kommunfolk och andra lokala styresmän runt nordkalotten träffats har det diskuterats hur kommunerna skall bemöta vintern och de snörika vintrarna.
På seminarier har det framförts åsikten att man inte skall kämpa så mycket mot vintern utan mer bejaka att den finns. Ett exempel på detta är att gång och cykelbanor inte skall sandas och snöskrapas i sin helhet utan att man sandar halva banan för att ge plats åt exempelvis, folk som vill ta sig fram med skidor, kälke, pulkor och sparkstötting med mera.
Detta gör man redan i en del norrlandskommuner och Gislaveds kommun bör undersöka för och eventuella nackdelar med att dela upp gång och cykelbanor och sanda endast ena halvan. Fast då man måste även titta på de juridiska frågorna då kommunen kanske har ett juridiskt ansvar att hela gång- och cykelbanan skall snö röjas och vid risk för halka även sandas i sin helhet.
Men dessa frågor av juridisk/ teknisk art hindrade inte exempelvis Bodens kommun att besvara ett medborgarförslag kring denna fråga med ett bejakande svar. Boden svarade att man redan delar upp gång och cykelbanor på sina håll i kommunen med reservationen att man gör detta utifrån de olika förhållanden som råder på olika gång och cykelvägar. Faktorer som bredd och lutning men också typ av maskin som utför sandningen kan påverka om det är möjligt. Vid blixthalka kan det också vara svårt att utelämna en yta som inte sandas svarar Bodens kommun angående medborgarförslaget, KS protokoll 2008-02-25, men som i övrigt besvaras positivt. Med anledning av ovanstående bör Gislaveds kommun undersöka saken och i princip ställa sig positiv till att dela upp gång och cykelbanor ifall detta är praktiskt möjligt i samband med eventuellt kommande snörika vintrar. På så sätt bejakas vår norrlands vinter i detta perspektiv.

Erik Anderson, fullmäktige, Kommunistiska Partiet, Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: