EU-direktiv om Rv27:s sträckning mellan Gislaved och Henja


Enligt artikel i VN riskerar lantbrukaren Nicklas Axelsson i Henja By att förlora stora odlingytor på grund av bygget av väg 27 utanför Gislaved. Dessutom kommer flera hundra år gamla ekar att tas ner.
Anledningen till att det blivit så här och som undertecknad i insändare för nio år senan varnade för att EU medlemskapet innebär att tyska mark och terrängförhållanden mekaniskt kopieras in på svenska förhållanden. Som kommunpolitiker har man följt turerna genom åren. Sedan länge har det funnits planer på att dra riksväg 27 mellan Borås och Växjö/Karlskrina norr om Gislaved eftersom orten besväras av tung genomgående trafik i öst-västlig riktning.

Efter lite turer fram och tillbaka enades nästan hela fullmäktige, däribland mitt parti, att förbifarten skall dras alldeles i kanten av ett odlingslandskapet vid Henja och Hult byar och en stor mosse. Vägbyggen innebär alltid ingrepp i landskapsbilden men detta var det minst sämsta alternativet. Ett litet ingrepp alldeles i kanten av den milslånga "Store mosse" var tvunget att göras enligt fullmäktiges förslag. Något som inte var allvarligt då kommunens yta till minst 25 % täcks av moss- och myrmark.

Men eftersom Sverige nu är medlem i EU så är det inte längre vi svenskar som bestämmer. Moss och myrmark är ytterst sällsynta i Tyskland. Därför anpassas regelverket vad som gäller i Tyskland, som största ekonomiska makten i Europa, och inte till våra svenska natur och terräng förhållanden. Detta sägs rent ut i den svenska miljöbalken (1998:808) " Ett område som av Europeiska gemenskapernas kommission har utpekats som ett område av intresse för gemenskapen skall av regeringen förklaras som särskilt bevarande område enligt rådets direktiv 9/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, senast ändrat genom rådets direktiv 97/62/EG6."( Se § 28) Så låter det på EU:s byråkratspråk när Tyskland bestämmer för oss svenskar vad som är naturvärda områden.

Kontentan av Sveriges EU-anpassning blir att förbifarten inte alls får beröra "Store mosse" utan dras nu närmare Gislaved och skär mellan två bondbyar oh kommer att skära av delar av Henja och Hult byar från tätorten istället. En barriär med vägbankar och skärningar kommer att skapas mellan Gislaved och de vackra byarna Henja och Hult. Eftersom det finns rikligt med odlingslandskap i Tyskland så anses dessa inte så viktiga att bevara från ingrepp gentemot ingrepp på de i Tyskland så sällsynta våtmarkerna.

Men bristvaran i Gislaved och Anderstorp, och för den delen Småland och Sverige, är minsann inte moss- och myrmark utan just tätorts - nära kultur och odlingslandskap. Något som EU: s regelverk fullständigt struntar i. Således har EU: s regelverk även kört över de EU-positiva kommunalråden. De accepterar utan större protester EU medlemskapets alla idiotiska direktiv. Tu så länge som vi är medlemmar i EU måste vi spänna upp paraplyerna även om det regnar i Tyskland.


Erik Anderson, fullmäktigeledamot för Kommunistiska Partiet, Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: