Erik Anderson

Det är nu 28 år sedan vi kom in i fullmäktige 1982 efter att ha arbetat hårt några år innan med möten , medlems värvning och flygblads utdelningar, under dessa år har vi varit en nagel i ögat på högerkrafterna i kommunen som inget hellre önskar att dom slipper oss i fullmältige. Men så länge som vi har förtroende från radikala arbetare och andra vänstersinnade kommer vi enträget att kämpa och markera mot alla former av högerpolitik. Kommunistiska Partiet har i kommunvalen de senaste årtiondena blivit det naturliga valet för de vänstersinnade i kommunen. Därför begär vi förnyat förtroende av er i höstens kommunval, säg till era vänner, arbetskamrater och bekanta att rösta på Kommunistiska Partiet i höstens kommunval för att garantera fortsatt representation. Så vilka frågor har vi drivit under våren?

Tiden räcker inte till att ta upp allt

Kommunistiska Partiet åstadkom en reäl debatt i kommunfullmäktige i februari i samband med att landstiget skulle privatisera stora delar av primärvården. Vi interpellerade och ville höra vad de övriga partierna hade att säga om vårdprofit tänkandet och sönderslagandet av den offentliga primärvården. Diskussionens vågor gick höga med bra medialt genomslag. Vård valet är ett demokratiskt haveri Det har bara funnits ett syfte från högeralliansens sida: att till vilket pris som helst privatisera primär vården. / flygblad/ Genom ett fult knep med förtryckta blanketter där massor av folk listades hos privata vårdgivare skulle tusentals patienter tillfalla de privata vårdgivarna utan att de som inte tänkt över saken så noga ställas inför fullbordat faktum.

De privata vård profitörerna har ju inte ens klarat av att redovisa vad för vård man tänker att ge. (Allt för att bil listade och få skattepengar.) Denna miljonrullning är bara till för att man med hysteriskt forcerad frenesi vill genomdriva en övergång från offentlig sjukvård till privat. Först låter det gulligt med privata familjeföretag men i vassen lurar stora vårdkoncernerna som äter upp de små privata vårdföretagen ett efter ett.

Till sken hör att en kirurg anställd på Värnamo Sjukhus och landstinget nu tänker jobba för ett privat vårdbolag här på Regeringsgatan p sin fritid. Hur går detta ihop? Skall han konkurrera med sig själv? Har han inte slutat som landstingsanställd måste han välja sida.
Tack och lov att så många ändå genomskådade borgarnas falskspelet och aktivt valde de offentligt drivna vårdcentralerna i stället. Heder åt de tusentals människor som här i kommunen aktivt valde bort de privata vårdprofitörerna!
Låt oss slå vakt om den offentliga sjukvården!!

Vi hade också haft en uppfriskande debatt kring vår motion om att införa gratis körkortsutbildning på gymnasiet där alla fall (s) hade stora svårigheter att inte ställa upp bakom vårt krav. Vi hade kopplat detta till det faktum att 600 ungdomar under 23 år går utan arbete i kommunen och att ett körkort till alla skulle vara en social satsning som dessutom kunde öka möjligheterna för våra ungdomar att pendla till närliggande orter och fortsatt finnas kvar i vår kommun. Till slut lade sossarna ned sina röster med något halvkvädet löfte om att de skulle ta upp frågan igen i barn och utbildningsnämnden.
Åhörare!
Vi har en ungdoms löshet som ligger på nästan 17 procent. Av den orsaken har vi i debatten krävt att staten skall gå in och ta sitt ansvar. Nu på februari månads möte ville man ta ytterligare fem miljoner av kommunens skatte medel och satsa på ungdomsarbetslösheten.
Men en satsning som ger människor 3000 i månaden är inte mycket till satsning. Efter tre månader skulle man gå in och ge 15 000 , men i denna debatt ville vi dels ha en garanti för att inte lågavlönade ungdomar skulle ta över ordinarie kommunanställdas uppgifter. Som ni säkert känner till har fritidsnämnden redan skurit ner på sina personella resurser. Så får det inte gå till. Dessutom kan man inte hela tiden låta staten och regeringen lasta över bekymmer av det här slaget på kommunerna när man samtidigt sänkt skatterna för de rika med 80 miljarder.

Så Curt Vang hade tilläggsyrkande på februarimötet att kommunala pengar mot ungdomsarbetslöshet inte får användas till att fasta tjänster upphör till förmån för praktik platser för ungdomar upp till 24 år med aktivitetstöd och lön under avtal. Curt Vang krävde dessutom att facket måste ha ett ord med i laget vid tillsättandet av ungdomsplatserna.

Socialdemokraterna höll med Vang i sak men vågade väl inte rösta med kommunisternas förslag, det är ju alltid lite känsligt för dom så man hade den goda smaken att tillsammans med miljöpartiet att lägga ned sina röster än att rösta med alliansen och mot Curt Vangs förslag.

Men det gjorde inte Vänsterpartiet, deras ledamot satt och röstade för moderaterna och de andra allianspartierna avslagsyrkande mot Curts Vangs förslag i frågan om kommunal lönedumpning och kring att facket måste ha inflytande på ungdomsplatsernas fördelning. Vilket är fullstädigt bedrövligt av ett parti som kallar sig vänster.

. Liknande har lokala Vänsterpartiet gjort fyra gånger de senaste åren. Så därför rösta inte på Vänsterpartiet här i kommunvalet. En röst på Vänsterpartiet här i kommunalvalet är en röst rakt i gapet på det moderata kommunalrådet Palmgren och hans allians. Liksom Sverigedemokraterna så deltog inte heller Vänsterpartiet på november månads budgetmöte där minst 95 procent av kommunens verksamhet beslutas. Så varför rösta på ett parti som inte kommer på årets viktigaste möte, och när man kommer så röstar man med borgarna och ställer sig till höger om sossarna och miljöpartiet. Jag vet inte vilket som är sämst att inte komma ellar att när man kommer rösta med moderaterna och centern.
Rösta inte på ett sådant parti i kommunvalet rösta på Kommunistiska Partiet så får ni 100 %:s vänserföreträdare. Vi lovar inte guld och gröna skogar men lovar att aldrig svika våra väljare på det sätt som Vänsterpartiet i Gislaveds kommun har gjort mot sina vänsterväljare.

Åhörare!


Eftersom Sverige nu är medlem i EU är det inte längre vi svenskar som bestämmer hur vägar skall dras i vårt eget land. Trots att Gislaveds kommun ville att förbifarten Rv 27 skulle dras utanför Henja och Hults byar och i kanten av stora mosse körde den dåvarande socialdemokratiska regeringen över Gislaveds kommun och bestämde att förbifarten skulle dras rakt igenom Henja by. Ett vackert odlingslandskap försvinner flera hundra år gamla ekar sågas ner för att EU:s regelverk är anpassat för tyska terrängförhållanden där moss och våtmarker är ytterst sällsynta. Men moss och myrmarker är har vi gott om här i Sverige och i dessa trakter i synnerhet så ifall några grodor skulle få flytta på sig tio meter ifall vägen skulle gått i mosskanten skulle inte varit hela världen. Med den socialdemokratiska regeringen på 90 talet ville fjäska för EU:s miljöbyråkrater i Bryssel och körde över Gislaveds kommun. Bristvaran i
Gislaved och Anderstorp, och för den delen Småland och Sverige är minsann inte moss och myrmark vi nästan gungar på mossar utan just tätortsnära kultur och odlingslandskap. Således har EU:s byråkratiska tyskanpassade regelverk kört över de EU positiva kommunalråden. De accepterat utan större protester EU medlemskapets alla idiotiska direktiv. Ty så länge som vi är medlemmar i EU måste vi spänna upp paraplyerna även om det regnar i Tyskland. Vi kräver : Här i Sverige är det vi svenskar som skall bestämma hur vägar skall dras. Riv upp gamla regeringsbeslutet och ta striden med EU:s miljöbyråkrater. Vi kräver Sverige ut ur EU!!

//
Vi kräver fler fritids gårdar i kommunen, visst fick fritidsgården Z vid Lundåkerskolan mer resurser men samtidigt förlorades anknytningen till bostadsområdena vilket fritidsgårdarna i Henja och Trasten hade. Vi stödjer ungdomarna krav på fler fritidsgårdar. Titta på det senaste årets sociala oro i storstäder, fler ufritidsgårdar inte färre!


Om den nya gymnasiereformen tycker vi inte då man försämrar för arbetarbarnen att länge fram i livet kunna byta yrkesval. Vi vill ha en skola lika för alla, istället för den sorterings skola som borgarna nu genomdriver, lägger man grunden för en allmänbildning os befolkningen. Alla människor oberoende av klasstillhörighet ska ha en grundläggande kunskap i till exempel hur man uttrycker sig i tal och skrift. Därvidlag är den nya gymnasiereformen ett steg i fel riktning. Vi säger nej till återinförandet av parallell skolesystmet. Ett orättfärdigt system som successivt avvecklades under efterkrigstiden och som såg sina sista dagar 1972 å enhetsskolan slutligen fick genomslag i Sverige. Riv upp den nya gymnasiereformen.

Vi kräver att tätortsnära sjö miljöer som i Anderstorp och Hestra och utsikter skall reserveras åt de många. Likt sjukhem, instutitoner, skolor och andra verksamheter, och skall inte användas till att sälja tomter till ett rikt fåtal som ändå aldrig är där på somrarna eftersom som vistas utomlands eller annanstans

Åhörare!

Gå och rösta, vi ställer inte upp i riksvalet men rösta för all skull inte på alliansen i riksvalet. Den måste bort! Rösta samtidigt i kommunvalet på Kommunistiska Partiet. Vi behövs i Gislaveds fullmäktige som en envis röst mot högerpolitik mot alliansen och mjäkiga sossar. Med en röst markerar man kraftigt mot alla former av högerpolitik. Ni som känner för det, hjälp oss i valet och bli medlem i partiet. Låt oss göra så att alliansen åker bort från regeringsmakten och rösta på Kommunistiska Partiet här i kommunvalet!

Tack för ordet.