Politiker som gapar om ordning och reda i skolans värd ställer till med kaos i kommunal skolplanering.

Den valfrihetsrevolution inom bland annat skolans värd som alliansens förespråkare talar om där friskolesystemet eller rättare sagt friskoleeländet är en del av går inte riktigt som på räls ute i landets kommuner. Ställda inför particentralernas, ideologernas och regeringens propåer och lyriska beskrivningar kring friskolorna gentemot den pragmatiska grå kommunala vardagen vänder oh vrider sig de friskolevänliga partierna som masken på en krok. I andra fall är kommuner, även rent alliansstyrda kommuner, direkt fientliga till friskoleetableringar i sin kommun eller på sin ort. Ty samtidig som man säger ja till friskolor av princip säger man ofta helt nej i de remissyttranden som skall in till skolinspektionen. Man vet själva utifrån kommunala vardagen att friskoleetableringar ställer till ett elände i all framåtblickande elevplanering. Dessutom är många lokala skolpolitiker helt medvetna om att friskoleetableringar som inneboende följdverkning kommer att leda till att kommunala skolor kommer att läggas ned, och vem skall ta den striden? Lokala strider som man bävar för. Dessutom hävdar motsträviga kommuner att de, om än blygsamma integrationsmålsättningar som man arbetar med kommer att gå upp i rök. Därför är man i många fall besvärad på lokalt plan när friskolekoncerner kommer med sina framstötar. Så även för de lokala representanterna för Maud Olofssons centerparti. Att Stureplanscentern jublar över friskolekoncernerna är en sak men friskole- koncerns framstötar ute i landet riskerar överetablering i en tid då elevantalet sjunker, vilket i sin tur hotar just de kommunala glesbygds skolor som ofta allianspolitiker och i synnerhet centerpolitiker så vurmar för, speciellt i valtider. Därav våndan och negativismen i många remissyttranden till skolinspektionen. Samma politiker som gapar om ordning och reda i skolans värd ställer till med kaos i kommunal skolplanering.

Erik Anderson fullmäktigeledamot Kommunistiska Partiet Gislaved.


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: