Sent på fredagen kom GM med beskedet att man lägger ned Saab.

Nedläggningen påverkar Östbo- Västbo regionen.
För jobbens skull bör staten ta över Saab för att Sverige skall kunna behålla den produktionskapacitet och det teknologiska kunnande som bilindustrin innehåller.
Nu skall man inte ha illusioner om att staten är skickad att driva bilföretag på en global bilmarknad präglad av gigantisk kapitalistisk överproduktion.
Därför kan ett statlig övertagande av Saab inte stanna vid ett ägarbyte, utan det måste inkludera en radikal förändring av produktionsinriktningen. Med målet att utveckla och producera de klimatneutrala bilar och transportsystem som klimatkrisen ropar efter.
Att överlämna en sådan radikal förändring till bilindustrin är att utmana ödet. Eftersom den är uppbyggd kring fossila bränslen och har vinstintressen i att behålla den nuvarande teknologin så länge det bara går. Visst kan också kapitalistiska bilföretag utveckla miljöbilar, vilket de också gjort och gör. Men de är och kommer för lång framtid att vara en tillbakahållande kraft. Vilket kräver statlig intervention i en för mänskligheten helt nödvändig och avgörande förändringsprocess.  
Visst, man snyter inte klimatneutrala bilar ur näsan. Det kommer att ta tid innan sådana kan produceras i samma omfattning som dagens bilar. Men jobben på Saab kan räddas i alla fall. För i grunden är Saabs fabrik i Trollhättan en anläggning för massproduktion, inte nödvändigtvis bunden till produktion av bilar.
Varför inte ge statliga Vattenfall direktiv att investera i såväl anläggning som produktion av vindkraftverk, istället för att som idag slösa hundratals miljarder på köpa av kolkraftverk i Tyskland – en produktion som utan vidare skulle kunna förläggas till Trollhättan.
En utopi, invänder någon och låt gå för det. Håll med om att det inte är möjligheter som saknas. Bara politiska viljan att  genomföra det möjliga.
 
Erik Anderson, Kommunistiska Partiet, Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: