Kravet på en återreglerad el-marknad är ett rimligt krav.     

Till årsskiftet är det tretton år sedan elmarknaden avreglerades i Sverige.
Den påbörjades redan i början av 90-talet och enigheten var närmast total om vilka fördelar som avreglering av elen skulle föra med sig. I delbetänkandet ” El-konkurrens med nätmonopol” (1993:68) framhölls det att avregleringen ska ” tillförsäkra kunderna flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga pris”.
När elmarknaden avreglerades blev det fritt fram för de större el-bolagen att köpa upp de mindre. I dag domineras därför den svenska elmarknaden av tre stora el-producenter: svenska vattenfall, finska Fortum och tyska Eon (före detta Sydkraft). På Nord Pool, den gemensamma nordiska elbörsen, bestäms elpriset utifrån vad det kostar att producera ” den sista kilowattimmen”. Eftersom kraftbolagen själva bestämmer vilket produktionsslag av energi som ska användas kan de spara den billiga vattenkraften eller sälja den utomlands. Svenska folket tvingas däremot betala sitt elpris på basis av den dyra el som produceras i fossilt kraftverk som dessutom dras med straffavgifter i form av utsläppsrätter.
I en intressant avhandling av Petter Rönnborg om behandlar avregleringen med titeln ”Det ordnar marknaden” har doktoranden Rönnborg intervjuat ett drygt tjugotal höga chefer för stora och mindre energiproducenter Sverige. En koncernchef säger ”vi inte tillräckligt pedagogiskt har lyckats beskriva hur den här marknaden fungerar, men grundproblemet är att folk fortfarande betraktar elektricitet som en samhällelig rättighet.” 
Som en kommentar till intervjuerna säger Petter Rönnborg innan avregleringen producerades det el efter kundernas behov till lägsta pris.. Nu handlar det om att producera så mycket el som möjligt när priset är som högst. Eller som en annan chef säger i intervjuerna ”Tidigare hade vi ett själv- försörjningsansvar, vi skulle se till att våra kunder fick den el som de behövde ./../
Det är inte så att vi måste producera mest elkraft när Sverige behöver mest el, utan vi skall titta på när det är bäst pris på elen”. Även om elpriset blir lägre denna vinter jämfört med förra året  så ligger elen  på dubbla priset jämfört när avregleringen genomfördes. Genom den avreglerade el-marknaden saknas en helhetssyn vad som är bäst för samhället. Därför är kravet på en återreglerad el-marknad ett rimligt krav.     

Erik Anderson, fullmäktige, kommunistiska partiet, Gislaved


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: