Stoppa friskoleeländet i Gislaved

I kommunens remissyttrande till skolinspektionen i juni förra året var partierna utom moderaterna eniga i att vara avvisande till etablerandet av en privatägd friskola med för och grundskola i Gislaveds tätort. I sitt remissyttrande som antogs av alla på kommunfullmäktige- sammanträdet närvarande partier utom moderaterna skriver man i konsekvensbeskrivningen följande: ” En nyetablering av en friskola i Gislaveds tätort skulle innebära påtagliga negativa konsekvenser för Gislaveds kommun med ökade kostnader och lågt kapacitetsutnyttjande”/…/ ” En friskoleetablering skulle medföra att annan verksamhet måste läggas ned.”
I yttrandet konstaterar man också att ” Ytterligare en friskola centralt i tätorten befarar vi även det skulle påverka förhållandet mellan svenska elever och invandrarelever i den kommunala skolan.” Alltså en ökad segregering i en redan segregerad tätort med andra ord.
Trots denna inledningsvis helt korrekta värdering vad etablerandet av en friskola med över 400 elever inne i Gislaveds tätort skulle medföra så ville inte den borgerliga majoriteten i kommunstyrelsen, där numera även miljöpartiet ingår, överklaga skolinspektionens tokiga beslut att bevilja Karl Oskar Utbildning AB rätten att starta friskola i Gislaveds tätort. Således har folkpartiet, centern, miljöpartiet och kristdemokraterna svängt 180 grader i frågan. På kommunstyrelsens sammanträde den 11 januari beslutade majoriteten med röstsiffrorna 8-6 att vika sig och utan prut acceptera att friskoleländet når Gislaved.
I höstas hamnade ägarna till Karl Oscar friskola i bråk med Växjö kommun. Ägarna till Karl Oskarskolan ville ha 63 procent högre elevpeng för att man renoverat sina lokaler. Förra året fick skolan 10 938 kronor per elev för att täcka lokalkostnaderna, sedan ville man ha 17 860 kr för att man inte kunde planera sin verksamhet och för att man inte har och hade kontroll över sina utgifter. Ett skamligt och djupt omoraliskt förfarande från skolans sida. Skolan sade samtidigt att man kan klara undervisningen även utan dessa extra pengar och där ser man vilka vinster ägarna till dessa skolor kan plocka ut. Det finns stor risk att samma circus upprepas i Gislaveds kommun.

Erik Anderson

Kommunstyrelseledamot, Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: