Gör ej en omfattande och onödigt dyr tillbyggnad av kommunhuset, samla istället förvaltningar och kontor som nu är spridda lite här och var i tätorten i Johan Orre-byggnaden.

De andra partierna i kommunstyrelse och fullmäktige har vid två tillfällen röstad ned mina yrkanden att göra om gamla Johan Orreskolan till en permanent kommunal kontorsbyggnad. Genom att avslå dessa yrkanden lämnar man de facto vägen öppen för en omfattande, onödig och dyr tillbyggnad av kommunhuset i stället. Av budgetskäl strök man projektet under innevarande utblicksperiod men tankegångarna ligger kvar. En sådan tillbyggnad skulle med dagens beräkningar kosta 80 miljoner. Även om en ombyggnad av Johan Orre- fastigheten till permanenta kommunala kontorslokaler skulle kosta ett antal miljoner blir den lösningen ändå billigare än att bygga till kommunhuset. Nu är det andra året som byggnaden står tom och drar pengar. Kommunstyrelsens övriga partier beslutade att byggnaden på sikt skall säljas och användas som bostadsbyggnad.

Samtidigt sägs att byggnadens yttre inte får ändras utan karaktären av gammal skolbyggnad skall vara kvar. Detta innebär exempelvis att det skulle vara mycket svårt att sätta upp balkonger på andra våningsplanet då husets karaktär som gammal skolbyggnad i så fall skulle försämras i strid med intentionerna.

Genom att det är högt i tak i de gamla skolsalarna är det ganska lätt att dra in kombinerat kyl och ventilationssystem i byggnaden. Lägg därtill byggnadens centrala läge i anslutning till det existerande kommunhuset vilket gör den klart lämplig som kompletterande . Som det nu ligger till skall man provisoriskt dra in el, tele och datakablar för att använda byggnaden som provisoriska kontorslokaler i samband med beslutad inre ombyggnad av kommunhuset. Utrustning och installationer som man sedan får riva bort när man senare skall sälja byggnaden som bostadsbyggnad, vilket inte verkar genomtänkt. Min uppfattning är att förvaltningar och kontor som nu sitter utspridda lite här och var i tätorten skulle kunna samlas i Johan Orre-byggnaden. Som exempelvis fastighetsförvaltningen i Gula Huset. Även om Gula Huset har sitt värde som en fin byggnad vid torget så är byggnaden inte handikapps och tillgänglighetsanpassad. Vi en ombyggnad av Johan Orre så går det att sätta upp en tillbyggnad för hiss i husets stil på norra eller södra sidan av byggnaden. Varvid man löser tillgänglighet för funktionshindrade som i dag inte finns i fastighetsförvaltningens nuvarande byggnad. Andra kontor som kommunen skulle kunna flytta upp till Johan Orre-fastigheten är fritidsförvaltningen på Järnvägsgatan samt äldreomsorgens förvaltning på Stationsallén Ängsgatan vilka nu hyr externa lokaler för stora summor. Dessutom kan hela eller delar av den kontorsverksamhet som nu finns på andraplanet i Gislovska dag- centralen återgå som aktivitets ytor vilket de en gång var innan andraplanet helt kontoriserades. Att frånhända sig Johan Orre som en framtida administrationsbyggnad är ett korkat beslut, därför bör beslutet att sälja byggnaden rivas upp. Annars kommer kommunen om några år att tvingas bekosta en dyr tillbyggnad av kommunhuset i stället.


Erik Anderson, Gislaved,
Kommunstyrelseledamot för kommunistiska partiet.

Skriv i gästboken eller kommentera artikeln här
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn:
Din e-post: