Se över rutinerna gällande insamlingsorganisationer i kommunen när avtalen går ut vid årsskiftet 2012/2013..

Vilken policy kommer Gislaveds kommun ha i samband med insamling av kläder i behållare utplacerade på kommunal mark? Den frågan bör tas upp i samband med att gällande avtal med olika insamlingsorganisationer går ut vid årsskiftet 2012/2013. Vad undertecknad vet är att det finns två insamlings- organisationer som har boxar utplacerade, dels Emmaus som har boxar i södra kommundelen bl.a. Smålandsstenar och Reftele. Dels UFF/Humana som har boxar utplacerade över hela kommunen. Återanvändning blir mer och mer populär och andrahands försäljningen av återanvända kläder och saker är på stadig uppgång. lera fördelar finns med en aktiv andrahandsmarknad finns. Återanvändning av kläder minskar klimatpåverkan samtidigt som det skapar resurser i den sociala ekonomin. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) är en branschorganisation som består av i princip samtliga större insamlingsorganisationer. I riktlinjerna står det ”FRII anser det vara av stor vikt att insamling som bedrivs kontinuerligt och över hela landet alltid sker till 90-konto”.
FRII har en varningslista över oseriösa insamlingsorganisationer, bland dessa finns ovan nämnda Humana Sverige/UFF vilka har sina gröna boxar utplacerade i Gislaveds kommun efter avtal via Mark och Exploateringsenheten . Medan organisationer som exempelvis Myrorna (Frälsningsarmén) och Emmaus har 90- konto och inte står på FRII:s varningslista och är etablerade och seriösa organisationer så är förhållandet det motsatta med Humana Sverige/UFF. Denna organisation är svartlistad av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd som vädjar till allmänheten att inte skänka till dessa. . Enligt Landskronaposten den 21 januari 2009 dömdes en av huvudmännen bakom Tvindrörelsen (som kontrollerar Humana Sverige) till fängelse i två och ett halvt år. Den danska domstolen ansåg det fastlagt att tidigare talesmannen Poul Jörgensen inte hållit sig inom lagen då han på omkring 75 miljoner kronor från Tvinds humanitära fond till andra konton.
I samband med att Humana Sveriges föregångare UFF fick sitt 90-konto indraget sände Svensk Insamlingskontroll ut brev till en rad kommunstyrelser där man informerade om sitt beslut. Även idag använder Humana Sverige samma organisationsnummer som UFF använde. Vid den tidpunkten aviserade bland annat Gnosjö och Värnamo kommuner att agera mot UFF. Hur det ligger till i nuläget för dessa två grannkommuner vet jag inte. Generalsekreteraren för FRII, Erik Zachrisson säger om UFF/Humana Sverige: ” De är uppsatta på svarta listan hos oss. Det här är oseriöst och oetiskt. Det är mycket allvarligt om kommunen upplåtit plats till dem.” (10 maj 2011) och kanslichefen på Svensk Insamlingskontroll Eva Birath fyller i ” Det här är en organisation som absolut vi vill varna för. Det är mycket märkligt att containrarna får stå där de gör. Människor som kommer till avfallsanläggningen tror ju att de bidrar till något seriöst om man skänker till något som står på kommunens mark. ( 10 maj 2011)
Min uppfattning är att Gislaveds kommun, i samband med gällande kortrakt löper ut ser över sina rutiner gällande insamlingsorganisationer. Man skall givetvis höra UFF/Humana hur organisationen ser på den omfattande kritik som riktas mot den, men också efterhöra Frivilligorganisationernas Insamlingsråd och Svensk Insamlingskontroll innan nya eventuella kontrakt upprättas.


Erik Anderson, Gislaved
Ledamot i Kommunstyrelsen.
Skriv i gästboken eller kommentera artikeln här
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn:
Din e-post: