Bra att de styrande samverkansparterna lade fram ett återremitteringsyrkande så att frågan om belysningspunkter vid busshållplatser utreds vidare

På torsdagens fullmäktigemöte behandlades en några år gammal socialdemokratisk motion författad av Margareta Lindgren och Marie Johansson om belysning på busshållplatser behandlas. En viktig och bra motion som handlade om belysning av busshållplatser på landsbygd. I kommunstyrelsen hade allianspartierna och miljöpartiet yrkat avslag på motionen med hänvisning till Vägverkets regelverk att en busshållpalats på landsbygden måste ha minst 20 passagerare på dygnsbasis för att de skall vara försvarbart att investera och dra elledning fram till busshållplats. Det är inte så många busshållplatser på landsbygden inom Gislaveds kommun som uppfyller detta.
Men en faktor som talar för att utreda saken vidare är att teknikutvecklingen går snabbt inom solcellsdriven belysningsteknik vid busshållplatser. I en text som finns hos energimyndigheten med namnet ” Goda exempel på energieffektiv väg och gatubelysning” står : ” Vägverket har utrustat en busshållplats utanför Motala med solcellsbelysning. Belysningen styrs med en rörelsedetektor, vilket minskar elförbrukningen men det ger även en indikering för busschaufförerna om någon väntar på bussen./…/ Solcellsbelysning är framförallt lämplig på sådana platser där det är för dyrt att ansluta sig till fasta elnätet.”

Sant är att försök med solcellsbelysning vid busshållsplatser har ägt rum tidigare, som i exempelvis Skurups kommun men för tre år sedan rapporterade man att båda solcellsdrivna belysnings- punkterna hade upphört att fungera efter ett år varvid försöket lades ned. Det är givetvis så, som ofta, att ny teknik är behäftad med barnsjukdomar. Men sedan dess har mycket hänt på solcells- teknikens område. Därför var det bra att de styrande samverkansparterna via tekniska nämndens ordförande Staffan Sjöblom (m) lade fram ett återremitteringsyrkande så att frågan om belysningspunkter vid busshållplatser utreds vidare dels med tanke på de tekniska framstegen på området dels på vissa indikationer på att Vägverket eventuellt kommer att ändra i sina regelverk. I samband med valrörelsen sade allianspartierna här i kommunen att man är landsbygdens stora beskyddare, det är bara att hoppas att man följer dessa uttalanden under motionens fortsatta beredning.

Erik Anderson, Gislaved Kommunstyrelseledamot för Kommunistiska Partiet.

Skriv i gästboken eller kommentera artikeln här
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn:
Din e-post: