Försinka ej detta gyllene tillfälle att till stora delar lösa kommunens lokalbehov när nu JohnOrrebyggnaden finns.

Undertecknads insändare i VN den 14 januari om riskerna med att bygga om gamla Johan Orreskolan till bostadshus har lett till flera kommentarer och tillrop. En ombyggnad av Johan Orreskolan, som har karaktären av en äldre, känd offentlig byggnad till bostadsändamål med vidhängande balkonger riskerar förstöra byggnaden i strid med alla högtidliga intentioner om att byggnadens yttre skall vara intakt. Samtidigt finns en lokalutredning som ser över behovet av kontorsytor för kommunal verksamhet. Att då i detta sammanhang avhända sig och avyttra Johan Orrebyggnaden som ligger granne med det existerade kommunhuset, liknar en gigantisk kapitalförstöring. Byggnaden passar bättre som offentlig kontorsbyggnad än som bostadshus. Eftersom en del kommuninvånare frågat mig hur mycket ytor det är frågan om så är lokalytan för Johan Orrebyggnaden 2420 m2. Följande administrationer skulle kunna flytta in i Johan Oreskolan: Fritidskontoret som hyr extern på Järnvägsgatan med en nuvarande yta på 318 m2, äldreomsorgens administration på Stationsallén har yta på 600m2. Fastighetskontoret i Gula Huset med sina 523 m2 skulle flyttas. Lägger man därtill de fackliga organisationerna SKTF som hyr en yta på 138 m2 och SKAF med 73 m2 så kommer man upp i en sammanlagt lokalbehov för dessa enheter på 1652 m2. Vilket innebär att det även finns möjligheter att flytta upp delar av den kontorsverksamhet som nu finns på Gislovska dagcentrets andra våning så att utrymmen där kunde återgå till de aktivitets- ytor som de var innan hela övervåningen där kontoriserades. Då kommer det ändå finnas en reserv- yta som en framtida reserv. Man kan givetvis diskutera enskildheter om vilka verksamheter som skulle kunna sätta sig i Johan Orre, men att som övriga partier försinka detta gyllene tillfälle att till stora delar lösa kommunens lokalbehov är ingen klok framförhållning. Man riskerar i framtiden tvingas bekosta en tillbyggnad för dyra pengar, minst 80 miljoner, jämte det befintliga kommunhuset. När nu Johan Orrebyggnaden finns.

Erik Anderson, Kommunstyrelseledamot för Kommunistiska Partiet

Skriv i gästboken eller kommentera artikeln här
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn:
Din e-post: