Lennart Thor är upprörd över att han fått vårt lokala flygblad trots att det står ”Ej reklam” på hans brevinkast alt brevlåda. (VN 24 april)

Hur förhåller det sig då med den saken ur ett allmänintresse?

I postens eget regelverk görs skillnad mellan reklam och samhällsinformation.

Med samhällsinformation avses information från stat, landsting, kommuner och andra myndigheter. Inom detta begrepp ryms även information och opinionsbildning från politiska partier och även information från ideella föreningar och religiösa samfund.

Det är bara för Lennart Thor att läsa vad posten skriver. Även många av kommunistiska paritets väljare här i Gislaveds kommun har ” Ej reklam” på sina brevinkast/brevlådor, eftersom man är kanske trött på all kommersiell reklam som kommer och vill tänka på miljön. Andra har klistrade lappar, troligen från Naturskyddsföreningen, där det står ”Ingen reklam – men gärna samhällsinformation.” När posten sänder ut material från politiska partier sänder man ut till alla hushåll om det är beställt under termen ODR Total, eftersom svenska staten och posten skiljer på begreppen ”reklam” och ”samhällsinformation”.

Erik Anderson, Gislaved (k) (Flygbladsutdelare sedan 1967.)

Skriv i gästboken eller kommentera artikeln här
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn:
Din e-post: