Vad vill vänsterpartiet i Gislaved med sitt tyckande si eller så?

Irene Fröne från vänsterpartiet har synpunkter på Gislaveds centrum som kräver en uppsnyggning. I sak är det bara att hålla med innehållet i insändaren, men Frönes insändare stannar vid ett allmänt tyckande eftersom vänsterpartiet inte på något sätt agerat i fullmäktige i insändarens anda. I budgetdebatten den 24 november förra året, som behandlade innevarande års budget lade vänsterpartiet inga egna yrkanden, man deltog dock i voteringarna och stödde olika säryrkanden från dels socialdemokraterna och dels från kommunistiska partiet. Först i slutet tog Amir Horozic till orda och sade att fullmäktige inte skall anta liggande budget. Sittande ordförande Ulf Jiretorn frågade Horozic ifall han hade något alternativt budgetförslag alternativt några ändringsyrkanden på liggande budget, men Horozic gav inget svar utan bara gick ned och satte sig.

Att inte anta någon budget alls som vänsterpartiets representant Horozic föreslog skulle ju innebära att Gislaveds kommunala sektor skulle läggas ned vid årsskiftet, (alternativt ställas under centralt förmyndarskap) vilket placerar vänsterpartiet i den mest extrema nyliberalism. Skulle Gislaveds kommun följt Horozics förslag att inte anta någon budget hade man dessutom lämnat vägen öppen för omfattande privatiseringar av existerande kommunal verksamhet. Därmed kan ju inte Irene Fröne i logikens namn kräva av kommunen att vidta åtgärder i Gislaveds centrum när man bara för mindre än ett halvår sedan på kommunens budgetmöte sade att man inte skulle anta någon budget överhuvudtaget för Gislaveds kommun.

Erik Anderson, kommunstyrelseledamot för kommunistiska partiet.

Skriv i gästboken eller kommentera artikeln här
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn:
Din e-post: