I samband med de poltitiska partiernas gemensamma gruppmöte avseende den kommunala ekonomin sades det från en föredraghållare att man skall utreda simhallarna i Smålandsstenar och Anderstorp med målsättning att lägga ned dessa.

År 1974 var BNP per capita 199 400 kronor, alltså samma år som Gislaveds storkommun bildades och det då ansågs vara viktigt med tre simhallar i Gislaveds kommun.

36 år senare. år 2011, har BNP per person i samma penningvärde vuxit till 369 600 kronor per person.

BNP är det samlade värdet på varor och tjänster som produceras under ett år. Hur den ekonomiska utvecklingen i Gislaved sett ut under dessa 36 år har undertecknad inte lyckats få fram men troligen har Gislaveds kommun följt med den allmänna trenden. Svensken har blivit 85 procent rikare per person enligt Näringslivets Ekonomifakta mellan år 1974 till 2011.

Även om siffrorna för Gislaveds kommun kan skilja sig marginellt något åt - så anser starka politiska krafter att Gislaveds kommun inte har råd med mer än en simhall trots att Gislaved har blivit omkring 85 procent rikare jämfört med mitten av 70 talet då man ansåg sig ha råd med tre simhallar! Det hela handlar om hur samhälles tillgångar fördelas, med en rimlig fördelningspolitik, har Gislaved råd att både renovera och behålla kommunens alla tre simhallar. Men både socialdemokratiska och borgerliga regeringar har sänkt skatterna, främst för de rika, i en sådan omfattning att kommunernas ekonomiska förutsättningar gentemot statsmakten försämrats. Hade dessa pengar som nu gått till skattesänkningar, där de rika gynnats mest, istället gått till att förbättra kommunernas ekonomiska läge hade vi inte behövt haft någon diskussion om simhallarnas existens vare sig i Anderstorp eller Smålandsstenar. I stället kommer det politiska etablissemanget i Gislaved att skuldbelägga alla de om vill ha simhallarna kvar och sätta dessa mot vården av sjuka och gamla. Det är upptakten till ett ruttet spel vi nu kommer att bevittna framöver. Anderstorps och Smålandsstenarborna måste med all kraft tillbakavisa en sådan rutten kampanj.


Erik Anderson, Kommunistiska Partiet, Kommunstyrelseledamot.


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: