Vänta med beslutet om simhallarna efter valet 2014. Det har kommit indikationer på att kommunens styrande vill ha utredningen om simhallarna i Anderstorp och Smålandsstenar nästa år, 2013, för att under det året kunna ta beslut så att ”frågan inte kommer upp i valrörelsen 2014” som en tjänsteman lite ironiskt uttryckte det på ett kommunalt sammanträde. Alltså att beslut om simhallarnas framtid i Anderstorp och Smålandsstenar skall tas under innevarande mandatperiod. Min uppfattning är att utredningarna om simhallarna kan ske under innevarande mandatperiod och slutgiltig rapport läggs fram senast våren 2014 varvid de politiska partierna redovisar sin inställning inför kommunvalet 2014 och att beslut tas av ett nyvalt fullmäktige. Att pressa fram ett beslut innan valet 2014, alltså under innevarande mandatperiod, är inte politiskt hederligt. Ty vad sades det under valet 2010? Ortstidningen Värnamo Nyheter redovisade svaren från de politiska partierna under rubriken ” Simhallarna bör vara kvar”. (VN den 21 augusti 2010 sidan 19) . Vad sade Centern? ”Centerpartiet kommer att verka för tre simhallar i Gislaveds kommun”, Socialdemokraterna svarade ” Ja, vi skall behålla alla tre simhallar oh använda dem till att förbättra folkhälsan.” Folkpartiets svar var ” I nuläget Ja”. Så här svarade Miljöpartiet på frågan om tre simhallars behållande:

” Absolut. Vi vill att ungdomar och ålderspensionärer skall få bada gratis” . Från Kristdemokraternas sida var svaret: ” Det är ett faktum att vi har tre simhallar och detta skall vi utnyttja som en tillgång.” Moderaterna svarade på frågan så här: ” Att anpassa öppettiderna till besöksfrekvensen anser vi vara självklart. Vårt mål är att detta möjliggör att vi kan behålla samtliga badhus.” Vänsterpartiet svarade: ” De måste vi ha kvar.” Sverigedemokraterna svarade inte alls och från mitt eget parti sades det ” Gislaved har råd att behålla alla tre simhallar. De är även viktiga ut folkhälsosynpunkt. Bra folkmotion= mindre sjukdomar, vilket samhället i längden tjänar på”.

Dessa vallöften måste ju rimligen hålla mandatperioden ut. Därför är det min bestämda uppfattning att den beställda utredningen om simhallarna färdigställs senast våren 2014 varvid de politiska partierna har att ta ställning till utredningens resultat våren/sommaren 2014, så att väljarna inför valet 2014 får veta partiernas inställning och att beslut tas av det nya fullmäktige som kommer att sitta från november 2014.

Att manipulativt stressa fram ett beslut om nedläggning av simhallarna under innevarande mandatperiod, med tanke på de löften som gavs under valet 2010 skulle vara ett hån mot väljarna och Värnamo Nyheters läsekrets.

Erik Anderson, kommunstyrelseledamot
Kommunistiska Partiet, Gislaved.


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: