I samband med kommunstyrelsens möte i juni månad beslutades att anslå 178 112 kronor för studieresa till Bryssel nu i höst. Undertecknad röstade som ensam ledamot i kommunstyrelsen mot beslutet och förlorade med röstsiffrorna 13-1. Tidigare under året har ytterligare anslagits 105 tusen för så kallad EU- utbildning. Även det beslutet reserverade jag mig emot.

Undertecknad hyser en allmän misstro mot förment neutrala experter på EU, så kallade ”experter” som ofta är en del av samma EU- etablissemang som för skattebetalarnas pengar

”objektivt” skall informera lokala politiker och tjänstemän i Gislaved om välsignelsen med EU.

Hela upplägget kring kommunstyrelsens resa till Bryssel stinker av tjänstemannastyre i en allmänt allmän servil och underdånig inställning gentemot EU-byråkratin och de olika lobbyorganisationerna. I besöksprogrammet som allanspartierna, socialdemokraterna och miljöpartiet antog i skön förening, med undertecknad som enda opponent, står att man skall träffa svenska lobbyister. Men varför då inte träffa de anti- lobbyister i Bryssel som med små ekonomiska medel försöker bekämpa lobbyismen. Finns inte dessa föreningar och organisationer i de andra partiernas glassiga värd? Man skall givetvis följa med vad som händer i Bryssel, undertecknad besöker staden varje år och träffar även partier som sitter i EU-parlamentet. Dock inte på några kommunala skattebetalares pengar. Dessutom har medlemmar i mitt parti tillsammans med andra EU- motståndare besökt Bryssel och där genom arrangören, Folkrörelsen Nej till EU, besökt kontor och representanter både från Nej och Ja-sida. Min uppfattning är att det är upp till de enskilda partierna att resa till Bryssel, dock inte för några direkta kommunala skattepengar. Gislaveds kommun betalar ut en bit över 800 tusen i kommunalt partistöd. Dessutom får de andra partierna både statsstöd och landstingsstöd, så man har ekonomiska resurser för att för egen del betala resor till Bryssel. Undertecknad avstår och kommer inte följa med på någon kommunalt direktfinansierad resa till Bryssel i höst.

Erik Anderson, kommunistiska partiet
Kommunstyrelseledamot, Gislaved.

Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: