En Anderstorpsbo frågade i Västboandan hur de olika partierna ställer sig till bevarandet av simhallen i Anderstorp.

När frågan var uppe i en enkät inför förra valet 2010 så lovade de partier som svarade, alltså alla utom SD, (som inte svarade vi den tidpunkten) att simhallen skulle bevaras och att det skulle finnas tre simhallar i kommunen.

Men frågan diskuterades internt inom de stora partierna och man beslutade att tillsätta en simhallsutredning vars resultat var färdigt under första halvåret 2013. Utredningen visade att det fanns stora renoveringsbehov på simhallarna, i synnerhet i Smålandsstenar och i Anderstorp, men att de inte har tjänat ut sin roll och att det finns en teknisk livslängd på 15 år för de båda simhallarna. Så beslutet var att renovera de båda simhallarna och meningen var att ta upp frågan på nytt efter 15 år. I ett inlägg på sidan ” Vi som vill ha oförändrad tillgång till Anderstorps simhall” den 26 april 2013 skriver kommunalrådet Niclas Palmgren (m) följande:

” Samverkanspartierna i Gislaveds Kommun (M, C, Kd, Fp och Mp) presenterade igår sitt ställningstagande om simhallarna i Gislaveds Kommun; Samtliga 3 simhallar kommer kvarstå! Detta ställningstagande kom efter att simhallsutredningen presenterades som bla sa att hallarna har minst 15 års teknisk livslängd kvar. /…./ Nu skall vi alla hjälpas åt att marknadsföra våt kommun där vi bla har 3 simhallar.”

Därmed trodde de flesta att frågan var utrangerad och frågan om simhallarna togs heller inte upp i valrörelsen förra året, just med tanke på Palmgrens uttalande och löfte.

Men de sista rösterna hade knappt hunnit räknats förrän den nya social- moderata konstellationen mellan moderaterna, socialdemokraterna och miljöpartiet genom sitt samarbetsavtal aviserade att Anderstops simhall skulle läggas ner. Undertecknad anser att hela förfarandet är förkastligt med tanke på de löften som getts i samband med simhallsutedningens slutsatser. Sätt i gång med nödvändigt underhåll! Som ett absolut minimikrav bör frågan skjutas fram till valrörelsen 2018 så att de politiska partierna får redovisa sina ståndpunkter inför väljarna. Det nuvarande agerandet påminner mer om en kupp än ett hederligt förfarande.

Erik Anderson
Ers. kommunfullmäktige, kommunistiska partiet


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: