SVT: s reporter Eva Unosson från Jönköping frågade Barn och Utbildningsnämndens ordförande Bo Kärreskog varför han inte gick ut till Refteleborna på torget i Gislaved och talade med de tillresta. Svaret som gavs från Kärreskog var att han diskuterat med föreningar och föräldrar i Reftele. Sedan forsatte han: "Men att ge sig ut bland 300 människor i en mobb, mer eller mindre, då gjorde vi upp att det tar skolchefen hand om." (SVT Jönköping 22 okt.) Som politiker var jag närvarnade på torget och såg mammor med barnvagnar, äldre människor från pensionsärsorganisationer, anställda på Segerstad med mera. Att använda begreppet "mobb" gentemot dessa människor är djupt arrogant och Kärreskog borde omedelbart ta tillbaka uttrycket. Givetvis kan en folkvald politiker ha rätt att bli förbannad och använda uttryck som är kränkande, vi är alla människor. Men Kärreskog borde, oaktat debatten som sådan, medge att uttrycket "mobb" var överilat och kränkande mot Refteleborna

Erik Anderson
Ers fullmäktigeledamot Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: