En nämndspolitiker i Gislaveds kommun, från ett annat parti än mitt, kontaktade mig i lördags och upplyste undertecknad att den israeliske ambassadören i Sverige i ett telefonsamtal till Gullviveskolan uttryckt sitt stöd till rektorns agerande när han stoppade en elevs utdelande av ”Bojkotta Israel”- flygblad. Till saken hör att undertecknad JO-anmält skolledningen för brott tryckfrihetsordningen avseende förbud mot spridningshinder av tryckt skrift.

  Wienkonventionen från 1961 reglerar vad diplomater får göra och inte göra. Där står

att ” det är beskickningspersonalens plikt att inte blanda sig i den mottagande statens inre angelägenheter.” Att folkpartister på insändarsidorna kräver att israelkritiska flygblad skall förbjudas på skolorna är en sak. Det är en inre svensk angelägenhet att tycka så.  Men att en främmande makts ambassadör lägger sig i en pågående JO-utredning, samt aktivt stödjer ett brott mot svensk tryckfrihetsförordning, det borde leda till utvisning ifall uppgifterna stämmer.

De israeliska ambassadörerna har en lång historia att lägga sig i svenska inre angelägenheter.  När den judiske konstnären Dror Feiler hade en installation om Palestinakonflikten vandaliserade den dåvarande ambassadören Zwi Mazel konstverket.  Denna inblandning följs nu upp av nuvarande ambassadören Issac Bachman som, i brev till Göteborgs kommunledning, kräver att Bo Harringers film om den judiske barnläkaren Henry Ascher och hans engagemang för Palestina skall stoppas på skolorna.     

Erik Anderson, Kommunistiska Partiet, Gislaved   Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: