Bypolitiken tillbaka i Gislaveds kommun

Genom nedskärningar och stängningar av en skola, två simhallar, en förskola och tre vårdboenden på orter utanför centralorten Gislaved för den styrande koalitionen en konfrontationspolitik som med vändande post spätt på en tilltagande kommunpolitisk splittring mellan tätorten och andra orter. Kommunen har tidigare, i stort, varit förskonat av bypolitik, men som nu slår tillbaka med full kraft där landsbygdens folk nagelfar minsta lilla utgift inne i centralorten. En kritik som i sin tur riskera lägga band på kommunal verksamhet inne i Gislaved.

De styrande splittrar och sätter inte bara orter mot varandra utan genom sin okänsliga politik även riskera främja utlänningsfientliga krafter. Nyckelpigans förskola i Reftele som stängs, trots protester, och vars platser flyttas över till Skattkistans förskola planeras med vändande post att användas för ensamkommande barn. Undertecknad är troligen den av fullmäktiges ledamöter som deltagit mest i antirasistiska demonstrationer men jag anser att beslutet om Nyckelpigan är ett okänsligt och otaktiskt beslut som flyktingfientliga krafter redan nu utnyttjar i sin lögnaktiga och demagogiska propaganda trots att kommunen får statliga pengar för flyktingmottagandet. En human flyktingpolitik skall ske med en human finansiering där kommunerna garanteras full kompensation, och där även rika kommuner tar sitt ansvar.

Den konsensus som trots allt funnits i kommunen mellan tätort och småsamhällen riskeras bryta samman och vi kommer att få ett kattrakande om resurser mellan olika kommundelar, när fokus och kritik istället borde ligga på fördelningspolitik, de ökade klasskillnaderna och statsmakternas felaktiga politik gentemot landsbygdskommunerna. Det kommunala inkomstutjämningssystemet måste förstärkas och Gislaveds kommun bör gå i täten i opinionsbildning kring dessa frågor.

Erik Anderson, Gislaved, Ers fullmäktige, Kommunisterna

Kommentera artikeln här:

Namn: E-mail: