Varför blev det ingen folkomröstning om nedskärningarna i Reftele, Anderstorp, Smålandsstenar och Öreryd hösten 2015 kan man fråga sig. Är en simhalls placering viktigare än äldreboendet Östergården i Anderstorp att rösta om?

Undertecknad anser att det är ett fegt beslut att föreslå en selektiv folkomröstning om simhallens placering då man inte längre vågar löpa linan ut och ta några egna beslut som en följd av de beslut som togs hösten 2015 att lägga ner två av tre kommunalt drivna simhallar i kommunen.

I samband med valet 2014 sade vare sig socialdemokraterna eller moderaterna ett knyst om att lägga ner simhallar i kommunen. Tvärtom skrev socialdemokraterna i sitt valprogram för 2014 att simhallarna skulle rustas upp ”Vi kommer satsa betydande resurser under mandatperioden på renovering av sim- och sporthallarna i kommunen.. ” Sedan fortsätter man i valdokumentet från 2014 att lova: ”Det innebär att en satsning på renovering och underhåll måste göras framförallt på sim- och sporthallar.” ( Sid 2 i socialdemokraternas handlingsprogram för 2015-2018) .

Dessförinnan hade kommunalrådet Palmgren (m) året innan på facebooksidan ” Vi som vill ha oförändrad tillgång till Anderstorps simhall” den 26 april 2013 lovat följande: 

Samverkanspartierna i Gislaveds Kommun (M, C, Kd, Fp och Mp) presenterade igår (VN 29/3-2018) sitt ställningstagande om simhallarna i Gislaveds Kommun; Samtliga 3 simhallar kommer kvarstå! Detta ställningstagande kom efter att simhallsutredningen presenterades som bla sa att hallarna har minst 15 års teknisk livslängd kvar. /…./ Nu skall vi alla hjälpas åt att marknadsföra vår kommun där vi bl.a. har 3 simhallar.”

Dessa så fina vallöften sveks av den nya koalitionen hösten 2015 när beslutet att endast driva en av tidigare tre simhallar i kommunal regi togs.

Trots andra politiska stridigheter i Gislaveds kommun har det efter kommunsammanslagningen 1974 rått en viss konsensus mellan centralorten Gislaved och andra orter, som exempelvis simhallar i de tre största orterna.

Men genom de ensidiga besluten hösten 2015 gentemot simhallarna utanför Gislaved samt äldreboendena Östergården i Anderstorp och Solbacka i Reftele för att ta några exempel har den styrande koalitionen de facto släppt bypolitikens ande ut flaskan och nu står man där med ett kattrakande mellan olika kommundelar och orter var den kvarvarande simhallen skall placeras.

Erik Anderson, Gislaved. Ers.fullmäktigeledamot (k)