Ortstidningen VN hade en helsida i torsdags om turerna kring de planerade husen vid Viks strand uppe i Hestraområdet, där Mark och miljööverdomstolen tidigare beslut att inte tillåta byggnation vid Viks strand står fast.

Besvikna över att byggnationen stoppats var givetvis fastighetsägaren själv samt Gislaveds kommunalråd Palmgren (m), medan representanten för Naturskyddsföreningen i Gnosjö kommun gladdes åt beslutet att stoppa byggnationen. I tidigare remissyttranden har både Gislaveds och Gnosjö Naturskyddsföreningar varit mycket kritiska mot planerna på byggnation vid Viks strand, och med senaste beslut har Mark och miljööverdomstolen givit kritikerna rätt. När frågan var uppe kommunfullmäktige var vi endast tre ledamöter som röstade mot byggnationen; Pia Skogsberg från (kd), Marie Lackenbauer från (v) samt undertecknad från kommunisterna. Vad som bör uppmärksammas är att det parti som har ordet ”miljö” i sitt partinamn, miljöpartiet, röstade för byggnationen. Vilket innebär att de lokala fullmäktigeledamöterna för miljöpartiet, Lukas Yassin och Peter Bruhn inte bara hamnat i konflikt med Mark och miljööverdomstolen utan även i direkt konfrontation med de båda naturskyddsföreningarna i Gislaveds och Gnosjö kommuner! Men att sitta i den lokala koalitionens stugvärme tillsammans med moderaterna och socialdemokraterna är tydligen bekvämare för Bruhn och Yassin än att lyssna på vad de lokala Naturskyddsföreningarna har att säga.

Erik Anderson, gruppledare, kommunisterna i Gislaveds fullmäktige.