I lördagens VN var det en stor artikel om bristande städning i bostadsområdet Trasten som ägs av AB Gislavedshus. Detta med bristande städning i trapphus är inget nytt, som fullmäktigeledamot har tre av varandra oberoende hyresgäster kontaktat mig under våren och påtalat bristande städning i Gislavedshus fastighetsbestånd. I dessa fall gällde det Dalen, hus på Torggatan och på Ängsgatan. På begäran av dessa hyresgäster tillskrev jag VD:n Malin Larsson på Gislavedhus som som i svar meddelade att ny upphandling av städtjänster är på gång. Fram till nu är det Skaraborg Städ som ansvarat för städningen. Eller rättare sagt brist på städning. Det bästa vore att städningen utförs av AB Gislavedshus själva i egen regi. Då slipper man mellanhänder och vinner på att kontaktvägarna mellan hyresgäster och ansvariga för städning blir något kortare. Det är inte alltid det billigaste alternativet som är det bästa, som bevisats i dessa fall.

Erik Anderson fullmäktige Kommunistiska Partiet.
(Publicerad i Värnamo Nyheter)