Sommarhemmet Holmen i Gislaved är ute på försäljning sedan maj förra året. Området har varit och är ett populärt friluftsområde. Skol och förskoleklasser har genom årtionden använt platsen för utflykter och på friluftsdagar.

I VN den 7 september förra året säger det dåvarande kommunalrådet Niclas Palmgren (m) : ” Det är en viktig plats för Gislavedsborna och det är en strategisk plats vid Nissan. Vi tittar på om vi kan förvärva den eller inte-”

Mark och exploaterings chefen Louise Skålberg fyller i : ” Det är en vacker plats placerad nära centrum. Att privatisera en sådan fastighet vore olyckligt, det tror jag politiken är enig om. Det är ett viktigt fingeravtryck för Gislaved som ort, en mötesplats.”

Undertecknad anser att kommunen måste ser till att allmänheten garanteras tillgång till området. Detaljplanen föreskriver dessutom att området inte kan användas som bostadshus

Kommer man inte till någon lösning med annan intressent som garanterar allmänhetens tillträde bör kommunen köpa fastigheten av frikyrkoförsamlingen för att säkra området som frilufts och utflyktsområde. Utgångspriset 800 tkr är i kommunala sammanhang ingen svindlande summa.

Erik Anderson, fullmäktigeledamot Kommunistiska Partiet Gislaved.