Motion om bassäng i Smålandsstenar.

Resultatet av kommunvalet den 9 september 2018 resulterade i ett kommande alliansstyre i Gislaveds kommun med stöd av Westbopartiet.

Centerpartiet fick 10 mandat och är nu största styrande parti inom den lokala allianskoalitionen och kommer att inneha en central roll i kommunens styre inom de kommande fyra åren.

Inför valet presenterade Centern ett ” Kommunalt handlingsprogram för Centerpartiet i Gislaveds kommun 2019-2022.” i 50 punkter.

En del av dessa punkter är rena centerkrav medan andra krav är självklara att stödja även för andra partier i fullmäktige.

Under rubriken ”Utvecklingsområden” har Centern programpunkten:

Se över möjligheten att bygga en ny mindre höj och sänkbar bassäng i Smålandsstenar i anslutning till den nya sporthallen.”

Under förra mandatperioden kom mycket av diskussionerna handla om svikna utfästelser kring simhallarna från den då sittande koalitionen.

För att Centern inte skall glömma bort sina utfästelser i sitt valprogram eller kompromissa bort dem, då man kommer samregera med andra allianspartier, lägger härmed undertecknad följande motion till fullmäktige med exakt samma ordalydelser som finns i Centerns presentation och programpunkter:

* Se över möjligheten att bygga en ny mindre höj och sänkbar bassäng i Smålandsstenar i anslutning till den nya sporthallen.

Gislaved den 22 oktober 2018
Erik Anderson Kommunistiska Partiet