Motion om simhallar i Gislaved och Anderstorp.

Resultatet av kommunvalet den 9 september 2018 resulterade i ett kommande alliansstyre i Gislaveds kommun med stöd av Westbopartiet.

Centerpartiet fick 10 mandat och är nu största styrande parti inom den lokala allianskoalitionen och kommer att inneha en central roll i kommunens styre inom de kommande fyra åren.

Inför valet presenterade Centern ett ” Kommunalt handlingsprogram för Centerpartiet i Gislaveds kommun 2019-2022.” i 50 punkter.

En del av dessa punkter är rena centerkrav medan andra krav är självklara att stödja även för andra partier i fullmäktige.

I Centerns presentation står: ”Ta ett samlat grepp kring sim och sporthallarnas framtid med ett hållbart ekonomiskt ansvar med att behålla rusta upp befintliga anläggningar och att invånare får nära till sina fritidsanläggningar.”

I själva programmet skriver man: ”Behåll och satsa på underhåll av de befintliga anläggningarna för sim & sport i Anderstorp och Gislaved”

Under förra mandatperioden kom mycket av diskussionerna handla om svikna utfästelser kring simhallarna från den då sittande koalitionen.

För att Centern inte skall glömma bort sina utfästelser i sitt valprogram eller kompromissa bort dem, då man kommer samregera med andra allianspartier, lägger härmed undertecknad följande motion till fullmäktige med exakt samma ordalydelser som finns i Centerns presentation och programpunkter:

* Ta ett samlat grepp kring sim och sporthallarnas framtid med ett hållbart ekonomiskt ansvar med att behålla rusta upp befintliga anläggningar och att invånare får nära till sina fritidsanläggningar.

* Behåll och satsa på underhåll av de befintliga anläggningarna för sim & sport i Anderstorp och Gislaved.

Gislaved den 22 oktober 2018
Erik Anderson Kommunistiska Partiet