Motion om väntsalar i Anderstorp och Hestra.

Resultatet av kommunvalet den 9 september 2018 resulterade i ett kommande alliansstyre i Gislaveds kommun med stöd av Westbopartiet.

Centerpartiet fick 10 mandat och är nu största styrande parti inom den kommande lokala allianskoalitionen och kommer att inneha en central roll i kommunens styre inom de kommande fyra åren.

Inför valet presenterade Centern ett ” Kommunalt handlingsprogram för Centerpartiet i Gislaveds kommun 2019-2022.” i 50 punkter.

En del av dessa punkter är uteslutande centerkrav medan andra krav är självklara att stödja även för andra partier i fullmäktige.

Under rubriken ”Utvecklingsområden” har Centern programpunkten:
Öppna väntsal i anderstorp och hestra för kollektivtrafikresande.”

För att Centern inte skall glömma bort sina utfästelser i sitt valprogram eller kompromissa bort dem, då man kommer samregera med andra allianspartier, lägger härmed undertecknad följande motion till fullmäktige med exakt samma ordalydelser (med korrigering för versal i första bokstaven i ortsnamnen) som finns i Centerns presentation och programpunkter:

* Öppna väntsal i Anderstorp och Hestra för kollektivtrafikresande.

Gislaved den 22 oktober 2018
Erik Anderson Kommunistiska Partiet