I en skrivelse till samtliga fullmäktigeledamöter den 26 oktober i Gislaveds kommun vädjar samtliga pensionärsorganisationer i kommunala pensionärsrådet till Gislaveds kommun att inte sänka kommunalskatten inför 2019 års budget. Pensionärsorganisationernas arbetsgrupp säger i sitt uttalande att den föreslagna skattesänkningen motsvarar 7,5 miljoner i minskad skatteintäkt. Det är bara att hålla med vad pensionärsorganisationerna skriver när de påpekat att antalet äldre över 80 år beräknas öka med 185 personer med vidhängande vårdbehov.I dagarna diskuteras hur den stora budgetavvikelsen på 21 miljoner i socialnämndens uppkommit. Att i ett sådant läge driva bilig skattepopulism från de styrande i kommunen är direkt oansvarigt. Håller dessutom helt med pensionärsorganisationerna när de dessutom påpekar att innevarande år är sista året för stimulansmedel på 6 miljoner från staten för ökad personal inom äldreomsorgen. I samband med budgetdebatten i maj månad motsatte sig centern föreslagna skattesänkning från dåvarande koalition mellan socialdemokraterna, moderaterna och miljöpartiet. Efter valet är centern i koalition med moderaterna. Min fråga är: Kommer centern svika sitt motstånd mot föreslagen skattesänkning för att blidka sina nya koalitionspartner i moderaterna? De samlade pensionärsorganisationerna representerar över 6000 medlemmar i kommunen. Det vore inte helt fel ifall kommunens styrande lyssnar på deras åsikter.

Erik Anderson, Gislaved Fullmäktigeledamot Kommunistiska Partiet