Socialnämndens beslut att lägga ner vitala delar av Mariagårdens äldreboende är förkastligt. Därmed blir Smålandsstenar/Skeppshult utan äldreboende med dygnet runt tillsyn som Medborgargruppen mycket riktigt konstaterar i en kommentar. 

Socialnämnden är kraftigt underfinansierad gentemot de behov som finns trots att kommunen fått stora statsbidrag. Här skall inte samlas i ladorna utan Socialnämndens budget bör omgående förstärkas!

Beslutet togs innan äldreomsorgsplanen är verkställd, innan vi ser hur Coronaepedemin utvecklas eller hur de mildare bedömningsreglerna att komma in på särskilt boende utfaller.   Ett beslut som kunde genomföras genom att SD lade ned sina röster så att Alliansen fick majoritet i nämnden.

Gislaved är en geografiskt spretande kommun med tre större tätorter och en rad mindre samhällen. 

I en sådan verklighet är det viktigt att kommunal service även finns på mindre orter. 

Detta ger legitimitet och acceptans gentemot kommunen i ett vidare och större perspektiv även om det kostar något mer än om viktig verksamhet centraliseras till  endast en eller två orter i kommunen. 

"Hela kommunen skall leva" skriver bla största partiet, Centern, i den styrande koalitionen, i sina valmanifest.  Vad blev det av med dessa vallöften kan man undra. 

Erik Anderson,  Fullmäktigeledamot Kommunistiska Partiet