I artikel i Värnamo Nyheter den 10 mars står att en kommande folkomröstning om Mariagården först kan äga rum i november eller december i år. Oavsett om det är en medveten förhalning eller inte så är det ett anständighetskrav att fram till folkomröstningens genomförande måste socialnämndens beslut om Mariagårdens nedläggning som särskilt boende vänta, och att fullmäktige som kommunens högsta beslutande organ beslutar att fram tills folkomröstningen är klar skall all verksamhet som syftar till nedläggning av särskilt boende på Mariagården omedelbart stoppas.”

Erik Anderson Kommunfullmäktigeledamot K