Genom kommunens politik mot äldreboendena Mariagården i Smålandsstenar och Lugnet i Broaryd riskerar man en splittring i kommunen mellan tätorten Gislaved och de mindre orterna. Även om en seger vunnits i det att man stoppat nedläggningarna så är i skrivande stund inte finansieringen klar, och innan den är klar kan man inte säga att kampen är vunnen.  Risken med överhängande hot mot denna kommunal service i södra kommundelen så riskeras en motreaktion gentemot viktiga satsningar i Gislaved. Man kan läsa i en del inlägg både i VN och sociala medier att det planerade simhallsbygget i Gislaved ifrågasätts eftersom de styrande satt socialnämnden under hård press och att budgetsummor borde främst gå till Socialnämnden för att finansiera bla Mariagården och Lugnets bevarande framför nybyggnation av simhall i Gislaved. Genom den styrande alliansens politik mot den södra kommundelen riskerar man få en ” bypolititisk” splittring i kommunen där satsningar inne i Gislaved kommer att ifrågasättas från de mindre orterna. Undertecknad har suttit med i kommunfullmäktige i 39 år och det har varit många duster i kommunfullmäktige genom åren men i stort har den rena bypolitiken lyst med sin frånvaro. Men genom en oklok politik från Allianens sida riskerar vi just få en olycklig utveckling med bypolitiska undertoner. Kommunen måste finna en balans mellan orterna, det är därför av största vikt att den underfinanisierade Socialnämnden får de resurser den behöver och att äldreboendena Mariagården och Lugnet får de ekonomiska resurser som behövs för att finnas kvar. Sker inte detta kommer vi få en olycklig utveckling där en nödvändig satsning som Simhallen i Gislaved att konstant ifrågasättas från medborgare på andra orter. För att hålla samman kommunen måste det finnas en övervägd balans orterna emellan. 

Erik Anderson Kommunfullmäktige Kommunistiska Partiet