”I ortstidningen Värnamo Nyheter den 25 oktober fanns två positiva artiklar om ett initiativ i Värnamo Kommun kring att kartlägga medarbetare med bristfälliga språkkunskaper samt att snabbutbilda 35 kommunanställda med utländsk bakgrund. - Det handlar om anställda vars svenska behöver förbättras, både i samtal och för att förstå skriftlig dokumentation, och att de själva kan dokumentera på ett sätt som stämmer överens med de riktlinjer som finns, säger personalchefen Åsa Johansson i en av artiklarna. Så min uppfattning är att Gislaveds kommun skall studera och följa Värnamos exempel då samma problematik finns i de flesta andra kommuner inklusive Gislaved. Vad är tillämpbart i Gislaved? Detta är ett positivt förhållningssätt gentemot våra utländska anställda med bristande språkkunskaper gällande den verksamhet de arbetar i. Undertecknad efterlyser härmed en interpellationsdebatt i frågan.”

 

Erik Anderson Kommunfullmäktige Kommunistiska Partiet