Motion ang möjligheten att betala med kontanter. 

Allt fler betalar sina varor och tjänster via digitala överföringar, medan kontantbetalningarnas procentandelar numera är ensiffriga av handelns och servicenäringarnas omsättning. Det finns givetvis en rad fördelar med kontantlöst som exempelvis minskad rånrisk gentemot handlare och personal.  Men myntet ( om uttrycket tillåts) har en baksida där fler och fler verksamheter blir kontantlösa under det något finare ordet ”kontantfritt”. 

Men rätten att vara anonym måste finnas och i debatten kring kontanternas vara eller inte vara har det framförts några tunga argument som varnar för  en rad negativa konsekvenser ifall möjligheten att betala kontant upphör. En av farorna är den personliga integriteten och rätten att vara anonym. 

I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 15 juni innevarande år under rubriken ” Kvinnor drabbas när kontanterna försvinner” , skrivet av kriminologen Mia Wiklund vid Malmö universitet. Underrubriken lyder ” Utvecklingen mot ett samhälle utan kontanter kan få svåra konsekvenser för kvinnor som drabbas av ekonomiskt våld.” 

Wiklund konstaterar att ekonomiskt våld är ett rätt okänt begrepp.

” Kontrollen utövas ofta genom att personen inte får ha egna konton, kort, koder eller andra uppgifter som behövs för att kunna hantera och utföra betalningar. Tillvaron styrs på så sätt av den kontrollerande partnern/…./ 

För en kvinna som blir utsatt för ekonomiskt våld gäller det, liksom vid fysiskt våld, att ha en strategi för att överleva. / …./ Kontanter kan i detta sammanhang vara helt avgörande. Då kan hon utan digitala spår smyga undan egna pengar och köpa de saker hon behöver till sig eller barnen.” 

 Debattören menar att utifrån detta perspektiv så är Sveriges väg mot ett kontantlöst samhälle ytterst oroande. 

I ett liknande debattinlägg från i februari i år framför ovan nämnda debattör ungefär samma  argumentation tillsammans med förre rikspolischefen Björn Eriksson. 

Även om mycket av detta  är en riksfråga på högre nivå än Gislaveds kommuns lokala är undertecknads uppfattning att kommunfullmäktige bör rekommendera det kommunfinansierade näringslivsbolaget Enter att i sina dialoger och diskussioner med de lokala handlarna och näringsidkarna  informera om denna problematik när man helt tar bort kontanthantering. 

 

Erik Anderson Kommunistiska Partiet