Sände in följande formella fråga till kommunfullmäktige och revisionens ordförande om varför beslutet om mildare bedömningsgrunder vad gäller exempelvis särskilt boende. Det är upprörande att fattade beslut inte verkställs. Även om socialnämndens ordförande inte gillar beslutet är det dennes plikt att gå vidare och verkställa beslutet om mildare bedömningsregler. 

Erik Anderson kommunfullmäktigeledamot K

”Fråga till revisionens ordförande.

På kommunfullmäktiges budgetmöte 2020 inför budgeten 2021 yrkade undertecknad följande: ”Uppdra till socialnämnden att mildra beslutspraxis i samband med biståndsbedömning och väga in t.ex. psykisk ohälsa och ensamhet som möjligt att bedöma i en biståndsansökan. Avstämningen ska ske senast till den 28 februari 2021.”

Förlorade med 21 - 20 och sju nedlagda SD röster.

Inför socialnämndens möte den

15 december 2020 lade Bengt-Ove Eriksson från Vänsterpartiet fram ett liknande yrkande med samma andemening.

Jag citerar:

” Yrkanden

Bengt-Ove Eriksson (V): att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att införa en mera generös beslutspraxis så att t.ex. psykisk ohälsa och ensamhet beaktas vid biståndsbedömningen, att utgångspunkten för bedömningen ska vara den enskildes egen upplevelse av sin livssituation, samt att redovisning av vidtagna åtgärder ska ske till nämnden senast under mars månad 2021”

Detta yrkande vann med röstsiffrorna 8-7 då även SD röstade för förslaget.

Men enligt en rad samstämmiga uppgifter så har detta beslut inte verkställts, ett faktum som enligt min mening är uppseendeväckande.

Så min fråga till revisionens ordförande är: Hur ser revisionen på denna enligt min och andras uppfattning obstruktion av ett formellt fattat beslut?”