Efter att VN:s journalist intervjuade mig har jag på min sida lagt till en rad ytterligare delningar som seriösa människor kan ta ställning till.

I samband med det ryska intåget i Ukraina gjorde Kommunistiska Partiets partistyrelse den 24 februari ett skarpt uttalande mot kriget och intåget. 

Medförfattare var undertecknad. Vi har därtill i vår tidning Proletären nummer 11 publicerat en helsida från ryska fredsvänner, som fördömde kriget . Den artikeln ligger uppe på min sida.

Svenska Putinvänner, på en helt annan sidan i debatten, anklagar Kommunistiska Partiet för att anamma den amerikanska synen på kriget, varvid det förekommit insändardebatter gentemot Putinanhängare i vår tidning Proletären. Var och en kan därmed undersöka vad som faktiskt skrivits i den tidning som jag stått och sålt i 51 år utanför systemet i Gislaved.

Därtill skrev jag en text mot kriget, som vi spred i 13800 exemplar i kommunen. Vi filmade också vårt Första Maj-möte, som ligger ute på den av VN uppmärksammade sidan, där vår vice ordförande Jan Åke Karlsson ägnade en stor del åt Ukrainakriget, som han fördömde. Men han tog även upp det mediala hyckleriet i jämförelse med reaktionerna på västvärldens alla krig. Det fanns inte ett uns ens av ”rysspropaganda” i våra Första Maj-tal.

Undertecknad skrev en insändare till VN i början av mars, som fördömde kriget, men som tyvärr refuserades. I denna av VN refuserade insändare skrev jag tillsammans med två andra kommunfullmäktigeledamöter bland annat att sanningen är krigets första offer.

Sverige är djupt involverat i de västerländska strukturerna – ekonomiskt, militärt och politiskt. Därför anpassas journalistiken efter dessa förhållanden. Kampanjjournalistik får företräde framför analyser. Eftersom 99 procent av våra medier oreserverat håller på Nato, USA och Kiev, så tog jag mig friheten att dela ett antal inlägg, som ger en annan bild av kriget. Om dessa inlägg är korrekta eller inte har jag lämnat åt läsarna att avgöra och kommentera.

Det ångrar jag. Jag borde ha klargjort vilka delningar jag håller med om och vilka jag lade upp för kännedom. Det gör jag numera.

Undertecknad är ingen opportunist som väter fingret för att känna varifrån det blåser. Det jag delat. och fortsätter dela, är inlägg från amerikaner, engelsmän, indier, irländare, svenskar, greker, schweiziska medborgare och cyprioter.

En av mina första delning när kriget bröt ut var från den förre marinkårssoldaten, kongressledamoten och demokratiske presidentkandidaten, Tulsi Gabbard, som på invasionsdagen skrev följande: ”Detta krig och lidande hade lätt kunnat undvikas om Biden-administrationen/NATO helt enkelt hade erkänt Rysslands legitima säkerhetsbekymmer gällande Ukrainas medlemsprocess in i Nato, vilket skulle innebära amerikanska/NATO styrkor precis vid Rysslands gräns.”

Man kan, om man är fanatisk, döma ut Tulsi Gabbard som ”rysk agent”. Det gör inte jag.

Undertecknad har också lagt upp inlägg av den pensionerade amerikanska generalen Douglas McGregor, som inte heller utgör någon ”rysk agent”. I ett inlägg betecknar McGregor Ukrainas president Zelensky som ”en marionett”. Här är det återigen upp till tittaren att ta ställning till om McGregors argumentation är hållbar eller inte .

När jag lagt upp vad den indiska utrikesministern säger eller vad en indisk före detta general har att förmedla, gallskriks det om ”lögn och förbannad dikt”. Detta är ett försök att tysta allt ifrågasättande av NATO:s roll i krisen. Till och med det neutrala Indiens utrikesminister Eam Jaishankar, som jag delat, förvandlas till ”lögnare”.

I dagarna delade jag den före detta schweiziska underrättelseöversten Jacques Baud, som arbetat på den schweiziska generalstabens avdelning för strategisk inhämtning. Baud är Östeuropa-expert som tränat med både britter och amerikaner och som arbetat i Nato och FN. I sina intervjuer och artiklar är Baud kritisk till hur Ukrainakriget skildras i västmedier. Han anklagar styret i Kiev för allvarliga brott i Donbassregionen sedan 2014. Får man förmedla denna underrättelseofficers synpunkter utan att bli kallad ryssvän?

För övrigt tror jag att västvärlden skjutit sig själv i foten genom de omfattande sanktionerna gentemot Ryssland, som driver fram inflation och ekonomisk nedgång här i väst och som bara drabbar vanliga människor. Hela konflikten måste trappas ner och diplomati och fred ta vid.

Erik Anderson, kommunfullmäktigeledamot K

Detta inlägg kortades kraftigt ner till följande med ett kort svar från ledarskribenten som denna gång inte var lika uppjagad som när han skrev ledaren även om liksom förra gången far ut med osanna uppgifter.