Rak vänster 
1 maj

 
För arbetarpolitik, 
socialism och internationell solidaritet
Sverige ut ur EU-nej till EMU

Medan Göran Persson ståtat som ordförande i EU slår marknadsdiktaturen till igen. För att blidka en allt girigare aktiebörs avskedar Ericsson tusentals anställda- utan att regeringen och facket lyfter ett finger till jobbens försvar.
   Göran Persson och hans ministrar leker gärna statsmän i EU, men när det handlar om jobb och välfärd i Sverige har de inget att komma med. Marknaden regerar och politikerna gör som de blir tillsagda - det må sedan handla om att luckra upp arbetsrätten, att sälja ut statliga företag, att privatisera offentlig verksamhet eller att förskingra löntagarnas pensionspengar genom aktiespekulation.
Mönstret går igen i utrikespolitiken. Solidariteten med fattiga och förtryckta har ersatts av en reservationslös uppslutning bakom EU:s och Natos stormaktspolitik, som på Balkan och i Mellanöstern. Neutralitetspolitiken skrotas. Istället rustar regeringen en militär insatsstyrka att sättas in varhelst EU:s intressen hotas.
I riksdagen hörs få eller inga protester mot den förda högerpolitiken. Vänsterpartiet har övergivit alla principer och all arbetarpolitik för lyckan att samarbeta med regeringen. Ja, trots att Gudrun Schyman & Co säger sig att vara mot EU, så driver vänsterpartiet som regeringsunderlag gladeligen EU-politik.
Mot marknadsdiktatur, högerpolitik och EU-anpasslighet krävs en rak vänster - en vänster som står upp för arbetarpolitik, socialism och internationell solidaritet och som säger NEJ till EU. På arbetarklassens högtidsdag 1 maj formeras en sådan rak vänster i kommunismens Röd Front.
   I år står kampen mot EU i centrum för Röd Front. Överheten försöker använda ordförandeskapet till att knäcka EU-motståndet, till att få den trilskande folkopinionen att acceptera att Sverige skall vara med i EU. Aldrig! Säger vi kommunister- aldrig att vi acceptera att välfärd och demokrati säljs ut till kapitalets EU, aldrig att vi acceptera den arbetarfientliga marknadsdiktatur som är EU:s hela innehåll.
På 1 maj 2001 kan du välja att traska patrull bakom EU:s ordförandeskap och därmed ge EU ditt godkännande. ELLER kräva ett slut på EU-eländet genom att i Röd Front kräva att Sverige lämnar EU. Valet är ditt. Valet är lätt.
 

 

Slut upp i 
Röd Front!
Kommunistiska Partiet - KPML(r)
KPML(r), Box 31187, 40032 Göteborg. Tfn 031 - 122631. E-post: kpmlr@kpmlr.o.se    www.kpmlr.se