--------------------------------------------------------------------------------
Namn klasskämpen
Skickat 22.02 - 17/10

...i syfte att upphäva sin status hos den nämnda polismakten alltså.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn klasskämpen
Skickat 22.00 - 17/10

vilka är det som är polisagenter egentligen? det parti vars medlemmar stolt citerar kapitalets lakejer i sin gästbok på internet och genom insändare i tidningar. usch. en skam.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Jonas
Skickat 08.49 - 17/10

När syndikalisten Söderberg mördades så fanns det en endaste organisation i hela Gislavedsregionen som hade ett protestmöte mot mordet och det var KPMLr. De övriga partierna gjorde inte ett dugg här i Gislaved. 
Men för sekteristerna i nazistorganisationen AFA är KPMLr huvudfienden. Men polisagenterna och provokatörerna i AFA vågar inte knysta ett dugg om de andra partiernas tystnad. Kritisera moderaterna ,vänsterpartiet och sossarna istället för att de inte gjorde något. 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn klasskämpen
Skickat 00.20 - 17/10

kalla inte afa för högerextremister. fy fan. vad gör kpmlr/rku för att motveka nazismen. ingenting. jo just, ett sammarbete med polisen kanske.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn C
Skickat 19.32 - 15/10

Liten snabbkurs om anarkismen
Anarrkismen har blivit en populär attityd hos en del ungdomsgrupper och bland intellektuella vilka önskar markera sitt avståndstagande från det bestående. 
Man anknyter då gärna till den politiska riktningen anarkismen och dess uppblåsta traditioner.
Här följer ett försök att förklara vad det handlar om. 
Historik
Anarkismen uppstod i mitten av förrförra århundradet. Dess tidiga anhängare deltog i den sk Första Internationalen, med Marx och Engels i spetsen. Men på inrådan av Marx och efter hans skoningslösa kritik tvingades anarkisterna till slut lämna sällskapet 1872.
Anarkismen spelade en viss roll inom den tidiga arbetarrörelsen i flera länder, däribland USA och Sverige. Dess mest omtalade ­ och omdiskuterade, se nedan, ­ historiska insats var under det spanska inbördeskriget(1936-39). Därefter har anarkismen endast haft marginell betydelse, om ens det, i olika sociala strider efter andra världskrigets slut.
I våra dagar framträder anarkismen mera som en attityd än som en hel politisk åskådning. Så har den fått ett visst fotfäste. Det ryms även tydliga spår av anarkismen under beteckningar såsom "autonoma", "anti-auktoritära", "frihetliga socialister" etc. 

Politisk åskådning
Anarkismens politiska strävan är enkel: Allt genast!
Anarkismen vänder sig otåligt mot allt som inte är fullkomligt perfekt. Anarkismen uppfattar i likhet med marxisterna staten som ett redskap för klassförtryck. Detta principiella motstånd mot staten driver anarkismen till sin yttersta spets, även i dagspolitiken, och vill helst undvika den politiska kampen (som syftar till statliga beslut, reformer och lagstiftning). De vill avskaffa staten inte snarast möjligt, utan ännu tidigare.
Anarkismen sätter den individuella friheten över allt. Därmed vänder de ­ som Engels uttryckte det ­ upp och ned på saken: "Arbetarklassen måste först begagna sig av statens politiska maktapparat för sina egna syften och med dess hjälp slå ned kapitalisternas motstånd och omdana hela samhället." 

Det primära syftet
Inbördeskriget i Spanien brukar användas som exempel, och gärna det!
Anarkisterna förde mitt under pågående krig sin egen kamp mot den republikanska regeringen, som samtidigt var hårt trängd av de fascistiska upprorsmakarna 
Fascismen härskade redan i grannländerna Portugal och Italien. Spanien var övningsfältet för Hitler, som rustade för det kommande världskriget. Anarkisterna ställde i detta läge sin revolutionära politik (med bla konfiskering av böndernas jord, angrepp på religionen mm) mot folkfrontens. Anarkister (och trotskister) anklagar ännu "Stalin" för att denna huvudlösa politik inte kunde förverkligas.
Anarkister bygger hellre barrikader på egen hand än deltar i breda opinionsrörelser. 
Det är ett beteende som återkommer. Låt vara att anarkismens anhängare många gånger är uppfyllda av en berättigad harm och vrede. Men deras handlande syftar primärt bara till att få utlopp för dessa känslor.
Den politiska analysen, och det gemensamma organiserade intresset, får stå tillbaka för det individuella och det spontana. 

En karikatyr som lever
Det finns en skämtteckning från början av 1900-talet som föreställer en anarkist som knyter näven och öser sin vrede över styresskicket. Han säger:
­ Det är inte monarkin som sådan jag är emot utan kungen personligen.
Karikatyren lever. Anarkismens kynne och väsen är just sådant. Våra dagars anarkism avstod under första halvåret 2001 från att protestera mot själva det svenska EU-medlemskapet. De ville istället direkt konfrontera de ministrar och byråkrater som sammanträdde i Sverige.
Det fick de inte ­ ingen blev väl förvånad över det ­ och då blev det andra som fick ta smällarna. Det påstods i sammanhanget, när AFA höll presskonferens, vara "en politisk handling" att demolera gatukök och sparka på polisbilar.
Om detta har redan skrivits i denna tidning.
Anarkisterna i Jönköping gick inte till sådana ytterligheter, även om de inte deltog i den stora Nej till EU-demonstrationen som ordnades. Men ett tiotal av dem visade sin ilska genom att ta på sig masker och på hundra meters avstånd väsnas med grytlock, instrument etc. för att störa EU:s jordbruksbyråkrater när de åt sin middag på Stora Hotellet.
Detta kallades för en skrammeldemonstration. Tomma tunnor skramlar mest!
Anarkismen har genom åren utvecklat färdigheten att kompensera brist på verkligt innehåll genom spektakulära aktioner mot symboliska mål.
För all del: även en rigid marxist-leninist blir på gott humör när Bosse Ringholm får en tårta i ansiktet. Men det har ingenting med politik att göra. 

En ideologi i tiden
Anarkismen fick en spontan utbredning under 1990-talet, medan samhället förjävligades i rasande takt och det rådde svår stiltje i klasskampen. 
Arbetarklassen och socialismen uppfattades knappt som politiska krafter att tala om. Alla teoribildningar, ja varje helhetssyn på samhällslivet, betraktades med misstro.
Orättvisor och förtryck föder motstånd. Detta är lika säkert som ett brev på Posten, dvs det tar inte alltid den rakaste vägen. Nu blev det istället den individuella protesten ­ själva markeringen ­ som hamnade i fokus.
Anarkismen har varit en ideologi nära till hands för ganska många. En lång het sommar som denna kan den skjuta fart som en mental algblomning, men den blir inte bestående.
Det ständiga problemet för anhängare till anarkismen är att deras uppfattning vilar på en idealistisk grund. Därför får alla stora besvär att i längden förena ideologin med det verkliga livets skiftningar. Det passerar en strid ström av sympatisörer, stannar upp och går vidare.
De som blir kvar drivs antingen till en yvig desperation (YD) eller till en själsfin pessimism (SP). Här har vi av pedagogiska skäl renodlat beskrivningen av dessa båda tillstånd. De avlöser i själva verket ofta varandra eller blandas i en hopplös brygd. 

Yvig Desperation (YD)
YD är ett mestadels ordlöst tillstånd som tar sig uttryck i "handlingens propaganda" eller "direkt aktion". Nog snackat! Det behövs ingen väderleksgubbe för att tala om vart vinden blåser, förklarade "The Weatherman" redan för 30 år sedan. Varefter de drog på sig sina rånarluvor och gick in på banken för att hämta pengar till revolutionen i USA.
Det mentala grundläget som skapar YD är dystert, minst sagt:
"Förbannad vare den stund då jag föddes! Förbannad vare den dag som i dag! Förbannade vare präster och lärare som håller folket i mörker! Förbannade samhälle!"
Dessa tunga rader fanns bland den 22-årige anarkisten Hjalmar Wångs efterlämnade papper. Wång (1887-1909) sköt sig själv till döds sedan han mördat en generalmajor som var på hemväg från en bankett som hölls i Rikssalen till den ryske tsarens ära.
Mordet var en protest mot militarismen men också, efter vad den unge Hjalmar själv skrev, ett exempel att följa:
"När nu hela mitt tålamod runnit bort till följd av mina kamraters feghet, som icke ens tordas vissla för tsaren, mycket mindre spränga honom i luften, så vill jag visa hur de bör handla."
Det är samma retoriska figurer som utfördes av Ulrike Meinhof & Co som lät kriget i Vietnam motivera bombattentat mot västtyska varuhus. YD medför ett svårartat tunnelseende. Konfrontationen, spänningen, våldet blir ett självändamål. "Vi gör i alla fall något." 

Själsfin Pessimism (SP)
De SP-drabbade vägrar att befatta sig med den verklighet som är och hur den trots allt hänger ihop. De ironiserar gärna över kommunister, socialister och andra som tror på den "sociala ingenjörskonsten" i en eller annan form. De går istället in i olika projekt, där perspektiven krymper och engagemanget privatiseras.
Ett vältaligt uttryck för SP finns hos Stig Dagerman (1923-1954) i hans mest kända dikt, den som börjar: "Jorden kan du inte göra om, stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra, en annan människa väl."
Visst är det vackert. Många minns också med vilket darr på stämman Bengt Westerberg citerade anarkist-sympatisören Dagerman varefter han uppmanade TV-tittarna att rösta på folkpartiet i 1991 års val.
Den anarkistiska hållning som drar mot SP har mycket gemensamt med liberalismen. Det förbryllar att folkpartiet inte fiskar mer i dessa vatten. 

Ett förslag
Det var varit en lång het sommar men det är inte första gången.
Den bästa beskrivningen på svenska av anarkismen gavs av Axel Danielsson i ett föredrag på Kungsholmens arbetarklubb 1891. Han kallade anarkismen för den politiska mässlingen. Han beskrev den som "en slags barnsjukdom som yttrar sig i hög feber och vilda åthävor" men menade att den egentligen är mera besvärlig än farlig.
Axel Danielssons tal rekommenderas till läsning. Denna lilla snabbkurs var bara ett skummande på ytan, och det räcker ju inte. 
 
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Jonas
Skickat 19.27 - 15/10

Vad är det för nollor och överklassungar som skäller som bandhundar på KPMLr här i Gislaved. Dessa har väl inget ont gjort . Ena dagen är det högerextremister som anklagar KPMLr för att eldat upp Göteborg . Andra dagen är det nazistslöddret från AFA som anklagar KPMLr för att inte ha gjort det. AFA:s och Andreas överklasshat mot det seriösa KPMLr övergår allt. Varför går inte SKU i polemik mot Andreas istället . Ni verkar ju ha mycket att diskutera om. Tack ock lov att KPMLr finns i Gislaved. 

--------------------------------------------------------------------------------
Hemsida http://www.skp.se/
Stad Malmö
Skickat 14.56 - 15/10

SKU deltog tillsammans med r:arna i fredagens ut ur eu demo, vill stödjer kraver Sverige ut ur eu!
men sen, vi deltog ävin i lördagens demo, för vi är för ett anerluna europa.
Sen att ni hatar afa, det är löjligt av er, tex i malmö, om det inte vora för afa att nassarna inte vågar vissa sig i stan, då skulle röda stjärnan i malmö vara både sönderslagen o tömd på böcker, det kan jag lova er, så sluta upp med ert skit snack =)
www.ungkommunist.com
www.skp.se
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Sympatisör
Stad Burseryd
Skickat 13.59 - 15/10

Min mor som är pensionär vill tacka Jörgen Johansson så mycket för hans agerande i fritidsnämnden. Pensionärsorganisationerna fick ju sina pengar till slut.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Jonas
Skickat 13.56 - 15/10

Polisen i Göteborg är inga vänner till KPMLr inte heller SÄPO. Men det tvingades medge sanningen att KPMLr höll sig till utlovade avtal om lugn i Göteborg. SKU och AFA fjantade runt och gav överklassens media ursäkt att helt förtiga de sotra massdemonstrationerna 
mot USA-imperialismen och EU. I detta spelade AFA och SKU en roll som bara gynnade överheten. 

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 20.30 - 14/10 Private Entry: 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn KAMRAT PETER
Stad SMÅLANDSSTENAR
Skickat 20.30 - 14/10

VI BONJEVIKER MÅSTE TA STRID MOT EXTREMHÖGEN VI MÅSTE HANDLA NU. DET FINS BARA ETT SÄTT UPP TILL STRID.
KAMRATER FÖRENA EDER
VI BONJEVIKER MÅSTE VISSA VAD VÅRA ARBETARNÄVAR GÅR FÖR
MVH KAMRAT PETER KARLSSON

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 12.05 - 14/10

Jonas, inget illa menat, mn du e ju dum i huvet, klart jag påstår att ni tagit avstånd från afa, det har jag aldrig förnekat, däremot menar jag att ni är fras radikala, därför berömer polisen er, annars hade dom inte gjort det

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Jonas
Skickat 11.41 - 14/10

Vi är mycket stolta över att vi tog avstånd från anarkismen. Här kommer en högerextremist Andreas och anklagar KPMLr för att krossat rutor på Avenyen samtidigt som en anarkist och AFA medlöpare från SKU anklagar KPMLr för att inte ha gjort detta. Så går högerextremism och SKU hand i hand i hatet mot kommunismen . Snacka om samsyn. Ned med anarkismen och högerextremismen!

--------------------------------------------------------------------------------
Hemsida http://www.ungkommunist.com/
Skickat 00.38 - 14/10

hm, blir imponerad av att polisen berömer er, verkligen!
Hur länge ska ni håla på med verksamhet som polisen kan beröma, jag menar när ska ni börja att följa en av era paroller "inga facister på våra gator" i praktiken, inte bara i teorin?

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Erik Anderson
Stad Gislaved
Skickat 15.47 - 13/10

Följande artikel fanns i Proletären nummer 25. Alla uttalanden godkänns alltid av den som utfrågas. Här har vi ett flertal polisers ord på att samarbetet mellan KPMLr och Polisen i dessa demonstrationer fungerade gott. Här kommer artikeltexten:
"Polisen: KPMLr kan man lita på.

- En uppgörelse med KPMLr är en uppgörelse som man kan lita på. Det säger Göteborgspolisen efter förra veckans händelser.

Innan EU toppmötet presenterade polisen och Göteborgs kommun en ny ide i förhållsnde till de organisationer som planerade att genomföra demonstrationer som en reaktion på de protester polisen fått efter sitt agerande i Malmö. 
En grupp på sex poliser träffade arrangörerna för demonstrationerna och kom överens att dessa skulle genomföras med endast dessa sex poliser närvarande, förutom trafikpolis.

Några dagar efter toppmötet träffar Proletären Lennart Ronnebro , Gerd Brantlid, Gunilla Gevreus och Eva-Maria Rörbeck för kommentarer till samarbetet.

Samtliga är tagna av vad som hände i Göteborg och ger uttryck för sin respekt för KPMLr och partiets sätt och genomföra demonstrationer.

Samma slutsats som deras kollega Göran Nordenstam
tidigare uttryckt på samordningsmöte med de båda nätverken och Göran Johansson.

- En uppgörelse med KPMLr är en uppgörelse som man kan lita på, det vet vi sedan länge och det bekräftades tydligt även denna gång. KPMLr:s sätt att sköta de demonstrationer ni ansvarade för och deltog i var helt perfekt- inför dessa var vi inte oroliga och tvekade heller aldrig på att genonföra dem som planerat, säger Lennart Ronnebro och får nickande från övriga.

- Ni tog tydligt avstånd från maskeringar och uppnanade detta gång på gång från scenen i fredags vid samlingen på Järntorget säger Gerd Brrantlid. Vi tvekade aldrig på samarbetet med er och kännde hela tiden stöd från er, är Gunilla Gevreus kommentar.

- I samband med Bush demonstrationen hettade det till vid ett par tillfällen dels vid Vasaparken där en grupp maskerade och svartklädda försökte ansluta sig med där Attacs vakter höll dem borta från demonstrationen och skyddade ett par av oss mot hotfulla attacker, säger Gunilla Gevreus.

På det avslutande mötet på Götaplatsen räddade era vakter(KPMLr:s) livet på mig och Eva Maria Rörbeck genom ett handfast agerande, avslutar Lennart Ronnebro. I efterhand kan vi säga att det var bara KPMLr och Attac som stod för det vi kommit överens om . 

Slutligen kan vi kanstatera att det goda samarbetet gjorde att två mycket mäktiga demostrationer kunde genomföras, dels mot USA-imperialismen och dels mot EU. Vi tycker oss notera att poliserna imponerats av demonstrationernas mäktighet.

Proletären Göteborg " 

Alltså , här har vi fem Göteborgspolisers ord på att samarbetet mellan KPMLr och polisen fungerade bra under dessa demonstrationsdagar., Mot dessa hedervärda poliser ord stå en fanatisk lögnare (Andreas) som påstår att KPMLr skulle genonfört kravaller i Göteborg. Make till idiotisk lögn för man leta efter. Tror läsaren på dessa fem Göteborgspoliser eller på en anonym borgares lögner???
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Före detta folkpartist.
Skickat 15.44 - 13/10

Det finns inte en endaste KPMLr:are som är åtalad för någonting i samband med Göteborgskravallerna. Kontakta polisen i Göteborg. En gång i tiden var jag Folkpartist. Det var den äckligaste perioden i mitt liv. Ända sedan 1964 har jag orienterat mig åt vänster och stortrivs med det. Sedan är Andreas fullständigt okunnig om historien. Var amerikanska revolutionen odemokratisk? Var franska revolutionen odemokratisk?
När det borgarvälde som låter pengarna styra människors åstkter är det mest odemokratiska som finns
. Utan att vara medlem i KPMLr så är jag evigt tacksam för att det finns någon motvikt här i Gislaved kommun mot borgarna. 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Andréas
Skickat 12.22 - 13/10

Före detta folkpartist:
Behövs det några bevis för att kpml´r är odemokratiska? r´et står så vitt jag vet för revolution och det är väl det mest odemokratiska som finns. När det sedan gäller Göteborg så skulle jag vilja se bevis på att inte en enda av era medlemmar var med och slog sönder på avenyn!
/Andréas

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Inger
Skickat 19.34 - 12/10

Tack för era synpunkter på maxtaxan! Det är skamligt att de högavlönade för mest och de lågavlönade minst genom maxtaxereformen . Kämpa på Ni i kommunen!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Före detta folkpartist
Skickat 19.32 - 12/10

I samband med anarkistkravallerna i Göteborg kom Andreas med det lögnaktiga påståendet att KPMLr skulle ha sabbat Avenyen i Göteborg. Vi har sedan flera månader tillbaka väntat på någon som helst anmälan från polisen alt Andreas mot oss. Någon sådan har inte inkommit därför att antidemokraten Andreas kör med uppenbara lögner från början till slut. KPMLr har övervakats intensivt i trettioett år och SÄPO har inte lyckats framkomma med ett endaste bevis mot KPMLr. Registrerinen mot vänstern är bara för att borgare som Andreas skall få dödslistor så att alla liberaler skall mörda alla kommuniser så som Andreas vänner gjorde i Chile 1973.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Andréas
Skickat 20.23 - 11/10

Att kpml´r har blivit registrerade finner jag inte det minsta konstigt. Vi har en säkerhetstjänst i vårat land som ska spåra upp och kartlägga möjliga hot mot demokratin och rikets säkerhet. Att organisationer som har som mål att störta demokratin eller att bedriva annan odemokratisk verksamhets därmed registreras och kartläggs finner jag inte det minsta konstigt eller ovanligt. Jag tycker tvärtom att detta är väldigt positivt och viktigt för att bevara den för alla människor så viktiga demokratin och yttrande friheten!
/Andréas

--------------------------------------------------------------------------------
Hemsida http://www.skp.se/
Skickat 15.35 - 10/10

det är ju rent bullshit, vi har hur mycket folk som helst i SKP som är registrerade.
Jag tänker inte köpa vita boken för att läsa detta, kan nån som har den citera där det står att KPML(R) är den enda org som registreras?

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 13.34 - 10/10

Läs KPMLr:s vitbok om säpo och åsiktsspionaget. Där finns SÄPO:s lista med på vilka organisationer som dom registrerat. Den offetnliga förklaringen till SÄPO:s spioneri har varit att de de registrerat skulle haft kontakter med Sovjet och andra öststater. Märkligt nog så har de inte registrerat de enda organisationer som haft kontakt med öststaterna, dvs VPK och APK (numera SKP).

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 21.45 - 9/10

Hm, skulle du kunna lämna ett citat elelr liknande, eller berätta hur jag kan läsa det?

för övrigt dom som vill läsa om SKP o SKU
www.skp.se
www.ungkommunist.com

--------------------------------------------------------------------------------
Namn K. Johansson
Skickat 22.03 - 8/10

Håller helt med Curt Vang när han skriver att kommunen bör se över återvinningsstationerna. Det ser för hemskt ut kring dem. Driv på med frågan !

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Inger
Skickat 22.01 - 8/10

Nej jag ljuger inte utan det står i en SÄPOrapport från 1998. 
Det verkar som Du varit full när du skriver. Gå på tillnyktring först. 

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 09.55 - 8/10

till dig som snackar skit om skp/sku, Inger hete du ...
var har du läst/hört att säpo endast registrerar R:arna?
deta kan du självklart inte svara på, eftersom du ljög!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Besökare på mötet i tisdags.
Skickat 16.25 - 4/10

Tack för ett mycket givande möte med Teddy John Frank häromdagen. Det är bra att det finns någon organisation här i Gislaved som inte tvångskommenderats att bli amerikaner. Nu förstår jag att det handlar om oljevägarna ner från Centralasien .

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Inger
Skickat 16.19 - 4/10

Påståendet att KPMLr skulle stå på polisens sida är ett skrattretande påstående. Det är bara att läsa SÄPO:s alla handlingar om KPMLr . En liten del av dessa handlingar är frisläppta. Det visar på en omfattande registrering av KPMLr. SÄPO har endast en organisation som de uppger att dom registrerar och det är KPMLr. Vid SÄPO:s alla tidigare redovisningar över organisationer som registreras finns överhuvudtaget inte akp/skp/sku med !! Varför ? Därför att det är den mest kraftlösa organisation som vänstern overhuvud taget skådat. Så kraft och harmlös så att högerextremisterna inte anser APK/SKP/SKU ens värda att noteras. 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Erik
Skickat 16.17 - 1/10

"Offensiv fungerar endast som en provokatörsorganisation."

Är det den allmänt vedertagna kritiken inom KPMLr mot Offensiv? Ja är inte med i offensiv eller en sympatisör men jag läser tidningen regelbundet och jag kan inte se vad i Offensiv som är särskiljt provokativt. Offensiv blir bara allt mer slätstruken allteftersom åren går och i Göteborg kunde vi ju alla observera hur Offensiv och de andra låtsasrevolutionärerna (bla KPMLr) gjorde gemensam sak med polisen. Både KPMLr hoppade över barrikaderna och ställde sig i säkerhet på den bekvämare sidan av konflikten. Tillsammans med andra polisinfiltratörer hjälpte både KPMLr och Offensiv till att neutralisera de revolutionära delarnas ledande krafter och på så sätt undergräva alla möjligheter till ett effektivt försvar mot polisens provokationer. Den enda vänsterkraften som ställde sig på revolutionärernas sida utanför Wittfäldska gymnasiet var SKU, alla andra svek de fängslade kamraterna. 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Kent Heijel
Skickat 15.30 - 29/9

Hej Inger.

Vi i KPML(r) vill ha rättvisa, vi kräver en låglöneprofil i maxtaxan. Arbetarklassens barnfamiljer kommer att få sänkta kostnader för barnsomsorgen när maxtaxan införs. Det ser vi som positivt. Men vi är kritiska till att höginkomsttagarna tjänar mest på den. Det är fel att statsbidraget ska gå till att fylla deras redan välfyllda plånböcker. Maxtaxans utformning är en rättvisefråga. Vi vill kapa avgiften nerifrån så att låginkomsttagarna gynnas mest medan socialdemokraterna vill kapa uppifrån och gynna höginkomsttagarna. 
När de slutgiltiga besluten om taxekonstruktionen ska tas i fullmäktige i Gislaved senare i höst, kommer KPML(r):s fullmäktigegrupp att lägga fram motförslag. För KPML(r) handlar det om att fortsätta driva den linje som partiet haft sedan bildandet. Vi har alltid slagits för en progressiv och rättvisare omsorgstaxa. Som kommunister måste vi i alla lägen försöka få en progressivitet i taxesystemet, så att de högavlönade betalar en större del av sin inkomst i avgift för att vi ska kunna ha lägre avgifter för övriga. 
I förlängningen eftersträvar vi dock att all barnomsorg ska vara gratis precis som skolan. 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Inger Gustavsson
Skickat 22.10 - 26/9

Hur ser KPMLr i Gislaved på Maxtaxan.? Ni arbetar ju bra i kommunala nämderna men har inte hört så mycket av er om maxtaxan. 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Inger Gustavsson
Skickat 22.07 - 26/9

Det verkar som "Jonathan" skrivit på fyllan. Han verkar ju inte helt nyker. Visst skall man läsa Proletären. det är en saklig tidning som håller på ossa arbetare. Offensiv fungerar endast som en provokatörsorganisation. Nu växer KPMLr trots moderaternas ilska.

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 20.43 - 26/9

sku är marxist lenninister, inte stalinister.....

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Jonathan
Skickat 19.23 - 25/9

Vafaen ska man läesa Proletären för. Sovjetunionen har ju fallit och Josef Stalin har ruttnat i sin grav (om han nu inte konserverades). KPMLr och dom andra stalinisterna spelade ut sin roll som socialister redan när Komintern upplöstes. Nae läs Offensiv eller RiktpunKt, SKU är i alla fall inte stalinister, tror jag (vad är de egentligen?). 

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Andréas
Skickat 11.52 - 22/9

Läs Proletären.Det är tidningen som står på arbetarens sida och lyfter fram sanningen,
Kjell: Detta tål väl verkligen att diskuteras!

/Andréas

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Fanny
Skickat 23.28 - 18/9

Proletären är proffsig om man betänker de små resurserna.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Håkan (SKU)
Skickat 14.23 - 17/9

visst, rikpunkt e litye tråkig, men jag själv tycker artiklarna, o inehållet e mycket bättre i riktpunkt, läser båda proletären o rebbel regelbundet, blir mer o mer beviken på proletären, den blir sämre, men rebbel e bra tycker jag, men riktpunkt e bäst.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn ungkommunist
Skickat 20.52 - 11/9

Men någon ungdomstidining har ni inte lyckats få fram. Läs RKU:s tidning Rebell, Sveriges bästa ungkommunistiska tidning. En fördubblad upplaga på två år talar sitt tydliga språk. (Förövrigt tycker jag riktpunkt hör till det tråkigaste jag läst, Proletären är mycket bättre).

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU)
Hemsida http://www.ungkommunist.com/
Stad Malmberget
Skickat 16.35 - 10/9

Läs RiktpunKt, den ENDA kommunistiska tidningen i Sverige!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Kjell
Stad Gislaved
Skickat 09.12 - 9/9

Läs Proletären.Det är tidningen som står på arbetarens sida och lyfter fram sanningen,

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Kent Heijel
Skickat 21.45 - 17/8

Hörru Hasse, Odengatan täcker vi upp, skriv upp det. Vi ska inte ge dom lillfingret. Förresten roligt att höra vi gör ett bra jobb det sporrar. De där där uppe ska inte få det lätt det ska vi se till vad det än må vara på tappeten, det är KPMLr en garant för.

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 10.50 - 17/8

erik...
men vet du om att cubas kp räknar skp som sitt broder parti?

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Hasse
Skickat 23.44 - 16/8

Hur f-n kan de där gubbarna och kärringarna uppe i kommunen vara så korkade att dom vill ha tung biltrafik
på Odengatan? Bra ni bråkar om saken.

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Erik Anderson
Skickat 22.55 - 16/8

På KPMLr senaste kongress sände Kubas kommunistiska parti en hälsning som bla löd: vi tar tillfället att sändaer våra solidariska hälsningar i samband med er 12:e kongerss./../ Vi tillönskar er nya framgångar i vår gemensamma kamp i försvaret för mänsklighetens stora sak." 

Kubas folk står emot USA:s blockad. Kuba är värt allt vårt stöd.

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 16.20 - 15/8

erik, du missar väll inte frågan till dig längre ner...

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Boende på Nya Henja
Stad Henja
Skickat 00.16 - 14/8

Bra att KPMLr engagerar sig mot planerna på att
göra Odengatan till genomfartsled för en massa himla trafik. Har fått erat flygblad. 
Hälsnngar från en boende

--------------------------------------------------------------------------------
Namn lennart
Skickat 00.41 - 13/8

Bra rutet Heijel! Oförskämt att ta bort Första Maj!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Kent Heijel
Stad Gislaved
Skickat 01.00 - 11/8

Jag tycker det är skit att en liten illaluktande fis som gömmer sig bakom synonymen Andre`as ska få breda ut sig, men det får man ta´. Fy f-n och dra åt h-e moderatspoling. Ska vi arbetare icke ha kvar 1:a maj? Förslaget från moderatspolingen att 30:e april ska selebreras alltså konungens födelsedag avslöjar var fisen hör hemma!

--------------------------------------------------------------------------------
Namn Andréas
Skickat 21.37 - 5/8

Erik:
Ja det skulle vara helt suveränt om 1:a maj togs bort som helgdag. Detta är en förlegad och uttjatad dag som inte fyller någon som helst funktion. Ett bra förslag vore att ändra det till 6:e juni som är våran nationaldage eller till 30:e april som är våran Konungs födelsedag.
/Andréas

--------------------------------------------------------------------------------
Skickat 20.55 - 5/8

en fråga till erik a.
varför räknar cubas kp, skp som sitt broderparti?

--------------------------------------------------------------------------------

  Upp