Kamrater mötesdeltagare.Det känns mäktigt och hedrande att idag få vara här på Bruno Mathssons plats, mitt i centrala Värnamo, och demonstrera och samtidigt veta att hundratusentals, kanske miljontals, människor gör samma sak just idag på arbetarnas högtidsdag – 1 maj.
Samtidigt som vi i Värnamo höjer våra röster för ökad rättvisa och för minskade klassklyftor, så är vi en del av en global manifestation för fred, solidaritet och demokrati. Mot rasism och könsdiskriminering.

Kommunistiska partiet behövs sannerligen i Värnamo, här behövs en riktad och genomgripande vänsterpolitik som sätter människans behov i första hand. Vi har fått nog av den orättfärdiga egoistiska högerpolitik som förs i kommunen. Låt mig ge några exempel.

Den borgerliga majoriteten vill luckra upp strandskyddet för att kunna sälja ut våra vackra stränder, detta trots hård kritik från länsrätten som anser att politikerna har varit alldeles för generösa med dispenser om bygglov.
På liknande sätt är det med våra kommunala bostäder. Den borgerliga majoriteten i Finnvedsbostäders styrelse, med den centerpartistiske LARS LEJON i spetsen, sålde i slutet av förra året ut 300 lägenheter ur allmännyttan. Hyreslägenheterna såldes till en handplockad köpare och till ett kraftigt underpris. LARS LEJON anlitade dessutom sin egen bror som konsult i affären och avlönade honom med 700 000 kronor.

Med affären gick vi skattebetalare miste om tiotals miljoner kronor. Till råga på allt så kommer utförsäljningen att få negativa konsekvenser för hyresnivåerna. Vilket givetvis kommer drabba de allra svagaste i samhället hårdast. Låginkomsttagare tvingas söka bostäder på orter med lägre hyror eller tränga ihop sig i mindre lägenheter. Sjuka, förtidspensionärer och ålderspensionärer, som av behov behöver bo centralt, tvingas bort. Detta samtidigt som de välbärgade kan lägga beslag på de attraktiva bostäderna i kommunens huvudort. Bostadssegregationen blir ett faktum!

Detta tjuvaktiga rofferi och denna sociala nedrustning kan inte beskrivas som något annat än egoistisk borgerlig bostadspolitik. Det är en politik som vi i Kommunistiska Partiet inte ställer upp på. Vi anser att våra vackra stränder och naturstråk skall vara tillgängliga för den stora allmänheten och inte bara de rikas fåtal. Vi kan heller aldrig acceptera att bostadspolitiken styrs av kapitalistiskt vinsttänkande.

Nej, vi vill att allas rätt till en bra och billig bostad skall garanteras genom offentligt ägande och genom samhällets ansvar.
• Vi säger bygg bort bostadsbristen och återinför bostadssubventionerna.
• Vi säger kategoriskt nej till marknadshyror.
• Vi kräver också att de kommunala bostadsbolagen återförs till självkostnadsprincipen och att de ges ett tydligt uppdrag att prioritera bostadsförsörjningen.
Som det är idag använder kommunerna hyran som en extra skatt. Denna utplundring måste omedelbart stoppas och hyrorna sänkas.

Nyligen krävde socialdemokraterna i Värnamo Finnvedsbostäders ordförande Lars Lejons avgång – missförstå oss inte – vi är de första att ställa oss bakom detta krav! Men när socialdemokraterna i kommunstyrelsen väljer att ge Lars Lejon ansvarsfrihet för det gångna året och efteråt kritiserar honom för hans handlande, blir det en stor portion hyckleri!
Hyckleri blir det också när man tittar på hur socialdemokraterna agerar i andra kommuner. I till exempel arbetarekommunen Göteborg har socialdemokraterna en lång utförsäljningstradition bakom sig – på bara fem år har till exempel över 5 500 lägenheter försvunnit från hyresmarknaden.

Nej, sådant hyckleri ställer inte vi upp på. Kommunistiska Partiet står envist fast vid en rak vänsterpolitik. Vi är en garant för att ett socialistiskt vänsterperspektiv hålls levande i politiken!

Vi som är ett radikalt vänsteralternativ har en viktig tid framför oss. Motståndet trappas upp, det står väldigt klart för många, liksom att den borgerliga alliansens politik inte är ett alternativ som vi har råd att leva med. På fyra år hinner högern förstöra mycket av vad tidigare generationer slitit ont och kämpat hårt för. Högerns systemskifte handlar om att inrätta ett samhälle där allt mäts i pengar. Rättvisa och solidaritet skall ersättas av rofferi och egoism. Det är ökade klassklyftor som gäller, inte ökad jämlikhet.

Och det är därför som vi står här i dag. För att protestera mot dessa orättvisor. Därför:

STOPPA HÖGERN!Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: