Kommunistiska Partiet i Värnamos svar genom Joni Väyrynen.

Var finns klassperspektivet Svante?

Jag hävdar inte att du är populist för att du ska skämmas för det Svante Olsson. Inte alls. Anledningen till att jag kallade vänsterpartiet i Värnamo, vilket främst representeras av dig Svante, för populistiskt är för att det är så du uppfattas.
Det är inte ofta som det i dina insändare eller inlägg i kommunfullmäktige syns något direkt ideologiskt ställningstagande.
Främst handlar dina politiska diskussioner om vanliga sakfrågor som kan vara lika angelägna för en högerman som för en vänsterman. Frågor som bara handlar om tycke och smak. Vi är säkert många som tycker att det var bra att kaninerna i Apladalen fick större burar, och det är säkert många som önskar ett äventyrsbad eller en egen vattenfestival i översvämningarnas tecken. Likaså är det nog ingen som gillar smutsiga rumpor i bassängen. Inget fel med att tycka så! Men det är likväl populistiska frågor.

Var är de ideologiska frågorna? Att bygga sin popularitet genom att främst framföra och kräva sådant som man med säkerhet vet att de flesta, både höger som vänster, ställer sig bakom är populism. Ordet populism betyder just "politik som utgår från förenklade folkliga krav". Vidare används ordet populism oftast när man beskriver någon som propagerar för och lovar att populära förslag är genomförbara trots att verkligheten säger något annat.
Nyligen har du propagerat för att ett stort äventyrsbad ska byggas där Vandalorum är tänkt att stå. Detta samtidigt som kommunen till exempel avgiftbelägger skolmaten för många elever. Kommunen menar nämligen att den inte har råd att finansiera maten.

Vi kommunister anser att det är viktigare att barnen som går i skolan får sin mat betald av kommunen än att det byggs ett äventyrsbad.
Avgiften på skolmaten slår nämligen hårdast mot familjer med knappa resurser. Och hur blir studieresultatet för de elever med föräldrar som inte har råd med avgiften? Att koncentrera sig när magen kurrar är inte alltid det enklaste. Ska vi ha ett samhälle där klasstillhörigheten går i arv generation efter generation – dåliga studieresultat brukar som bekant inte ge några välbetalda arbeten.
Så var finns klassperspektivet i dina resonemang Svante? På vilket sätt hjälper det låginkomsttagarna att kommunens använder sitt kapital till att bygga en kostsam badanläggning? Vi kommunister vill istället främst satsa de kommunala pengarna där de behövs mest – på ålderspensionärerna, de sjuka, de arbetslösa, kommunala bostäder, skola och barnomsorg etc.

Det som jag och mina partikamrater i Kommunistiska partiet saknar i Värnamo är en riktig vänsterröst. En röst som, trots att det ibland är obekvämt, i alla lägen ställer sig bakom den svage människan. En röst som med förnuft lyfter fram ideologin i debatten – klassperspektivet – och alltid pekar på vikten av jämlikhet och rättvisa. Och det är just det tomrummet vi nu har tänkt fylla.

Slutligen, angående citatet i Värnamo Nyheter som du refererar till:
Var träffar du, Svante Olsson, arbetarklassen en lördag förmiddag? På Fribergs eller kanske i bastun i simhallen? I över 30 år har Kommunistiska partiet runt om i Sverige sålt Proletären utanför Systembolaget, och det har vi bara goda erfarenheter av. Arbetare med vänstersympatier vet att det är där de kan möta oss för att diskutera politiska frågor och köpa vår tidning. Var befinner sig Svante Olsson på sin fritid? Är det bara i VN som vanligt folk kan träffa sin folkvalda representant en gång i veckan …

Kommunistiska partiet, Värnamo
genom Joni Väyrynen.


Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: