Ett inlägg i abortdebatten ( Vad vill KD egentligen?)

Aborträtten hotad?

Vad vill kristdemokraterna egentligen? "Abortlagen är inte huggen i sten, eller gjord en gång för alla.”
Så tydligt deklarerar socialminister Göran Hägglund i tidningen Kristdemokraten 2 nov 2006, för honom är den lagliga rätten till abort inte självklar.

Alla kvinnors absoluta rätt till abort är en grundläggande princip som vi kommunister är de första att slå vakt om. Det handlar om kvinnans rätt att bestämma över sin kropp, sin framtid, sitt sociala vara. Aborträtten är fundamental för kvinnors frigörelse från patriarkalt förtryck och är en förutsättning för jämställda relationer mellan man och kvinna.
Det flesta unga i dagens Sverige ser nog aborträtten som självklar. Men vet då att lagstiftad aborträtt bara har funnits i 33 år i vårt land. Dessförinnan utfördes tusentals illegala aborter varje år, vilket allvarligt skadade många kvinnors fysiska och psykiska hälsa. Riskerna var starkt klassmärkta.
Det är en situation som ännu på 2000-talet gäller för merparten av världens kvinnor. FN beräknar att 60 procent av alla kvinnor lever i länder utan fri aborträtt. Men i praktiken ännu fler. I många av de länder där lagen medger abort så har underklassens kvinnor i praktiken inte råd eller möjlighet att göra abort på sjukhus.
Vårt grannland Polen hade fri abort, men med kapitalismens och katolska kyrkans stärkta inflytande förbjudit aborter. Här utförs numera 70 000–150 000 illegala aborter varje år, enligt beräkningar som säger att den verkliga abortfrekvensen i Polen är lika hög som i Sverige. I Sverige har sedan aborträtten infördes 1975, årligen utförts drygt 30 000 aborter.
Historien lär oss att ingen rättighet som folket vunnit är beständig i den minst sagt svaga form av demokrati som borgarsamhället erbjuder. Se på Polen i abortfrågan och se på Sverige där tidigare självklar rätt till samhällsservice allt mer avgörs av plånbokens storlek.
Rätten till abort måste därför försvaras. Att värna kvinnors rätt att själva bestämma om sin egen kropp handlar om jämställdhet. Vi kommunister anser att kvinnan själv är den som bäst kan avgöra om hon vill och har möjlighet att ta hand om ett barn. Alla barn bör vara önskade den dag de kommer.

2007-07-13
Joni Väyrynen
för kommunistiska Partiet, Värnamo.

Skriv i gästboken vad du tycker, eller kommentera artikeln här:
Här skickar du kommentaren till Webmastern
Ditt namn: 
Din e-post: