Kommunisterna vill inte ha en skola för enbart invandrare.

För oss kommunister har aldrig solidariteten begränsats till nationell tillhörighet. Den politiska kampen står främst mellan arbete och kapital. Offentlighet kontra privat. Den kampen kan vi bara vinna så länge arbetare känner solidaritet med andra utsatta grupper i samhället som de arbetslösa, våra invandrare, sjuka och handikappade. Därför måste vi upprätta fler naturliga mötesplatser mellan svenskar och invandrare.

Den procentuella delen av invandrarelever på Gullviveskolan har de senaste tio åren ökat från 30 till närmare 70 %. Vi tycker att det är bra att invandrare och svenskar blandas på skolorna men att andelen invandrare blivit för hög på Gullviveskolan. Vi vill att invandrare också skall vara representerade på de övriga skolorna.

Under de senaste 10 åren har vi kommunister i kommunfullmäktige lagt fram förslag som kunde förenklat, förbättrat och gjort det möjligt att mer frekvent skapa möjligheter till naturliga mötesplatser för invandrare och svenskar. Men varje gång har vi blivit nedröstade av de övriga partierna.

- Redan på mitten av 90-talet ville vi bygga ut Gullviveskolan och flytta Montessoriskolan till Gullviveområdet för att öka andelen svenska barn i detta skolområde (eftersom det går fler svenska än invandrarbarn på Montessoriskolan). På Gyllenforsskolan och Sörgårdsskolan finns nästan inga invandrarbarn.

- Vi kämpade hårt för att få behålla skolskjutsarna i centrala Gislaved. Detta skulle förenkla för både svenskar och invandrare att välja en annan skola än den som ligger närmast hemmet. Detta skulle också vara en bra möjlighet att skapa naturliga mötesplatser mellan svenska barn och invandrare på alla våra skolor.

- Vi har varit med och tagit fram ett bra kommunalt invandrarpolitiskt program. Men vi tycker att de styrande politikerna inte försöker leva upp till intentionerna i programmet.

Idag får Gullviveskolan extra stöd och personalen arbetar mycket bra med integrationen av invandrare. Men detta räcker inte. På de andra låg- och mellanstadieskolorna finns inga naturliga mötesplatser för invandrare och svenskar, vilket riskerar att försvåra mötet mellan dessa på Lundåkerskolans högstadium samt även på gymnasiet.

Vi kommunister vill att vi arbetar på så många olika plan som möjligt för att upprätta dessa mötesplatser. Vi måste se helheten och inte lita till enstaka tidsbegränsade integrationsprojekt. Integrationsfrågan kan inte bara sysselsätta enskilda individer, föreningar, vissa områden och/eller vissa skolor.

2005-10-22 Gislaved
Jörgen Johansson
Suppleant i kommunfullmäktige och socialnämnden för Kommunistiska Partiet


Skriv i gästboken   vad du tycker, eller kommentera artikeln här:

Ditt namn: 
Din e-post: